MPJ_JII2Ab Jazyk II/2 - Angličtina

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Silvie Bilková (přednášející)
Mgr. Jiřina Hrbáčková (přednášející)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Eva Punčochářová (přednášející)
Mgr. Erika Putnová (přednášející)
Mgr. Petra Stejskalová (přednášející)
Mgr. Ladislav Václavík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Markéta Kovaříková (cvičící)
Mgr. Markéta Oplatková Plocková (cvičící)
Mgr. Veronika De Azevedo Camacho, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Lucie Jurková (pomocník)
Garance
Mgr. Markéta Kovaříková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Kovaříková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPJ_JII2Ab/01: Út 8:00–9:50 S301, kromě Út 14. 9., kromě Út 2. 11., E. Putnová
Předpoklady
( MPJ_JII1Aa Jazyk II/1 - A )
Zvládnutí jazykových dovedností, které jsou obsahem předcházejícího předmětu Jazyk II/1. Student si může ověřit své jazykové znalosti vyplněním samovyhodnocovacího online testu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 90 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 15/90, pouze zareg.: 0/90, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/90
Mateřské obory/plány
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jazyk II/2 navazuje na kurz Jazyk II/1 a jeho cílem je prohloubení a aktivování všech dovedností v ekonomickém jazyce, které student získal v předcházejícím kurzu. Cílem kurzu je dovést studenty na úroveň B2 Evropského referenčního rámce.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu budou studenti schopni:
- vytvořit základní útvary obchodní korespondence - CV, memorandum, obchodní dopis
- prezentovat odborná témata
- sledovat odborné diskuse, prezentovat svůj názor a navrhovat řešení
- vést jednání v běžném chodu firmy
- zpracovat náročnější formy firemní literatury
Po absolvování kurzu bude odborný jazyk otevřeným systémem, který bude student moci rozvíjet podle svého profesního zaměření.
Osnova
  • 1. Unit 10: Counterfeiting – Keynotes, Preview, Listening 1, Reading (Imitating property is theft) 2. Unit 10: Counterfeiting – Vocabulary 1&2, Language check (1st, 2nd and 3rd conditional), Listening 2 3. Unit 10: Counterfeiting – Career skills, Dilemma and decision; Unit 11: Markets – Keynotes, Preview 4. Unit 11: Markets – Reading (Going, going, gone?), Vocabulary 1 & 2, Language check (gerunds and infinitives) 5. Unit 11: Markets – Career skills, Dilemma and decision; Unit 12: Lobbies – Keynotes, Preview, Listening 1 6. Unit 12: Lobbies – Reading (Of celebrities, charity and trade), Vocabulary 1, Language check (modal verbs of obligation) 7. Unit 12: Lobbies – Listening 2, Vocabulary 2, Career skills, Dilemma and decision, Review 4 8. Unit 13: Communication – Keynotes, Preview, Reading (Coping with infoglut), Vocabulary 9. Unit 13: Communication – Listening 1, Language check (reported speech), Listening 2 10. Unit 13: Communication – Career skills, Dilemma and decision; Unit 14: Logistics – Keynotes, Preview 11. Unit 14: Logistics – Reading (The best thing since the barcode), Vocabulary 1, 2 and 3, Listening 1 12. Unit 14: Logistics –Language check (passives), Career skills, Dilemma and decision
Literatura
    povinná literatura
  • Intelligent Business Intermediate Coursebook/CD Pack Author(s): Tonya Trappe,Graham Tullis ISBN: 9781408255995
    doporučená literatura
  • MURPHY, Raymond. Essential grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students : with answers. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. x, 350. ISBN 052143680X. info
  • Intelligent Business Intermediate Workbook and CD pack Author(s): Louise Pile ISBN: 9780582846913
Výukové metody
Předmět je vyučován formou semináře.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou. Student se může účastnit ústní zkoušky jen když dosáhne 60% bodů z písemného testu.
Výuka má formu semináře, požadavky k ukončení předmětu a připuštění ke zkoušce jsou tyto:
- 80% aktivní účast na seminářích, - soustavná průběžná příprava - vypracování zadaných úkolů - zpráva.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.