MPJ_JII2Nb Jazyk II/2 - Němčina

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Bc. Mgr. Petra Chládková (přednášející)
Mgr. Petra Sojková (přednášející)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Petra Sojková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPJ_JII2Nb/01: Po 10:00–11:50 P302a, kromě Po 13. 9., kromě Po 1. 11., P. Sojková
MPJ_JII2Nb/02: Po 14:00–15:50 S311, kromě Po 13. 9., kromě Po 1. 11., P. Sojková
Předpoklady
( MPJ_JII1Na Jazyk II/1 - N )
Zvládnutí jazykových dovedností, které jsou obsahem předcházejících předmětů Jazyk II/A, Jazyk II/B a Jazyk II/1. Student si může ověřit své jazykové znalosti vyplněním samovyhodnocovacího online testu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 190 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 31/190, pouze zareg.: 0/190, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/190
Mateřské obory/plány
předmět má 24 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jazyk II/2 navazuje na kurz Jazyk II/1 a jeho cílem je prohloubení a aktivování všech dovedností v ekonomickém jazyce, které student získal v předcházejícím kurzu.
Jde zejména o schopnost prezentace odborných témat a sledování odborných diskusí, schopnost vést jednání v běžném chodu firmy a zpracování náročnějších forem firemní literatury.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu by studenti měli dosáhnout úrovně B2 v souladu s evropským referenčním rámcem pro jazyky.
Odborný jazyk bude otevřeným systémem, který bude student moci rozvíjet podle svého profesního zaměření.
Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou v rozsahu učiva všech čtyř semestrů jazykového programu, včetně přípravných kurzů Jazyk II/A a Jazyk II/B.
Osnova
 • Unternehmen Deutsch, Aufbaukurs
 • 1. Kap.6
 • Verwaltungsvorgänge
 • Das Personalwesen muss neu ausgerichtet werden
 • Die Zielvereinbarung
 • 2. Führung
 • Die Beurteilung
 • Zeit und Geld
 • 3. Kap. 7 Die Vertriebskonferenz
 • Die Umsatzziele der Bäder Bauer GmbH
 • Dann brauchen wir aber...
 • 4. Der Weg zum Kunden
 • Bäder Bauer-Service: Das Montageseminar
 • Ist bei Ihnen der Kunde König?
 • 5. Kap. 8 - Messeplätze
 • Messeziele
 • 6. Am Messestand
 • Produktvorführung
 • 7. Nach der Messe
 • 8. Kap. 9: Ein Unternehmen und sein Gründer
 • Der Exportauftrag
 • 9. Wo bleibt die Lieferung?
 • Allgemeine Geschäftsbedingungen
 • 10. Plötzlich ist alles anders
 • Beschwerdemanagement
 • 11. Kap. 10: Bewerbung - Stellenangebote
 • Der Lebenslauf
 • Die schriftliche Bewerbung
 • 12. Das Vorstellungsgespräch
 • Wie stehen meine Chancen?
Literatura
  povinná literatura
 • BRAUNERT, Jörg a Wolfram SCHLENKER. Unternehmen Deutsch. 1. auf. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2005. 215 s. ISBN 9783126757454. info
 • BRAUNERT, Jörg a Wolfram SCHLENKER. Unternehmen Deutsch. 1. Aufl. Sttutgart: Ernst Klett, 2007. 174 s. ISBN 9783126757461. info
  doporučená literatura
 • HÖPPNEROVÁ, Věra. Moderní učebnice němčiny : vhodná i pro samouky. Edited by Lenka Jaucová. V Praze: NS Svoboda, 2000. 357 s. ISBN 8020510141. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou semináře.
Metody hodnocení
Požadavky k ukončení předmětu a připuštění ke zkoušce:
80% aktivní účast na seminářích,
soustavná průběžná příprava, vypracování zadaných úkolů,
seminární práce - 2 dopisy podle zadání.
Zkouška v programově povinném předmětu JII/2 se skládá z písemné a ústní části:
Písemná zkouška se skládá ze čtyř subtestů - poslech, čtení s porozuměním, slovní zásoba a gramatické struktury, psaní.
Pro připuštění k ústní zkoušce je nutno dosáhnout 60 % bodů z písemného testu.
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
Ohledně učebnice Unternehmen Deutsch Aufbaukurs - používá se rok vydání 2005 a mladší, je to učebnice s ČERVENÝM pruhem.
Vzor písemné zkoušky i s klíčem a okruhy k ústní části jsou k nalezení na econ.muni.cz - Studenti - Výuka jazyků na ESF - Prezenční studium - Jazyk II - Němčina
http://www.econ.muni.cz/studenti/vyuka-jazyku-na-esf/prezencni-studium/jazyk-ii
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.