MPJ_JII1Na Jazyk II/1 - Němčina

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Bc. Mgr. Petra Chládková (cvičící)
Mgr. Petra Sojková (cvičící)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Petra Sojková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě – Fakultní oddělení celoškolských kateder – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě – Fakultní oddělení celoškolských kateder – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPJ_JII1Na/01: Út 14:00–15:50 S401, kromě Út 2. 4., P. Sojková
MPJ_JII1Na/02: Út 16:00–17:50 S401, kromě Út 2. 4., P. Sojková
Předpoklady
Zvládnutí jazykových dovedností, které jsou procvičovány v přípravných kurzech JII/A a JII/B - požadovaná vstupní úroveň B1 podle Evropského referenčního rámce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 200 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 34/200, pouze zareg.: 1/200, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/200
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jazyk II/1 navazuje především na znalosti obecného jazyka získané v přípravných kurzech Jazyk II/A a Jazyk II/B a zaměřuje se převážně na odborný ekonomický jazyk jako základ úspěšné a efektivní profesní komunikace.
V kurzu procvičují studenti schopnost porozumět odbornému textu, identifikovat a interpretovat jeho hlavní myšlenky. Studenti rovněž simulují konverzace v profesních situacích a zvládání základních útvarů obchodní korespondence.
Znalosti získané v tomto kurzu poslouží jako základ pro navazující kurz v jarním semestru, který je zakončen zkouškou na úrovni B2 podle Evropského Referenčního Rámce.
Výstupy z učení
V průběhu kurzu získají studenti: - základy anglické ekonomické terminologie, - schopnost porozumět odbornému textu a formulovat jeho hlavní myšlenky, - schopnost konverzovat v profesních situacích, - schopnost porozumět mluvenému slovu rodilých mluvčích v profesních situacích.
Osnova
 • UDt. - Unternehmen Deutsch, Aufbaukurs Lehrbuch
 • AllDt. - Alltagssprache Deutsch
 • 1. UDt. Kap. 1 - Sind Sie Herr...?
 • Wir haben für Sie reserviert...
 • Das Programm ist wie folgt
 • 2. UDt. Kap. 1 - Eine Betriebsbesichtigung
 • Was kann man hier machen?
 • Darf ich Sie einladen?
 • 3. UDt. Kap. 2 - Was stellt das Unternehmen her?
 • Unternehmen, Wirtschaftsbereiche, Branchen
 • Wie groß ist das Unternehmen?
 • 4. UDt. Kap. 2 - Unternehmensstruktur
 • Unternehmensgeschichte
 • Unternehmensporträt
 • 5. UDt. Kap. 3 - Die Firmenorganisation
 • Wofür sind Sie zuständig?
 • Betrieblicher Arbeits- und Umweltschutz
 • 6. UDt. Kap. 3 - Unterweisung: Einzelteile, Funktionsweise, Arbeitsschutz
 • Frau Breuer wird krankgeschrieben
 • Drei Krankenversicherungssysteme
 • 7. Kontrolltest
 • UDt. Kap. 3 - Transportauftrag: Wie machen wir das?
 • So machen wir das
 • 8. UDt. Kap. 4 - Holen Sie die Personen bitte um 10.00 Uhr ab!
 • Mit wem spreche ich am besten?
 • Kommunikation ja - aber wie?
 • 9. UDt. Kap. 4 - Guten Tag, hier spricht der Anschluss von ...
 • UDt. Kap. 5 - Das perfekte Mietsystem ... hat das Komplett-Angebot
 • Wir suchen die beste Lösung
 • 10. UDt. Kap. 5 - Der Service-Auftrag
 • Probleme, Ärger, Missverständnisse
 • 11. UDt. Kap. 5 - Zahlungsverkehr
 • 12. Bilanz: Wie war es? Wie ist es heute?
 • Leasing
 • Test
Literatura
  povinná literatura
 • BRAUNERT, Jörg a Wolfram SCHLENKER. Unternehmen Deutsch. 1. auf. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2005, 215 s. ISBN 9783126757454. info
 • BRAUNERT, Jörg a Wolfram SCHLENKER. Unternehmen Deutsch. 1. Aufl. Sttutgart: Ernst Klett, 2007, 174 s. ISBN 9783126757461. info
  doporučená literatura
 • Fokus Deutsch B2, Cornelsen, 2021
 • HÖPPNEROVÁ, Věra. Moderní učebnice němčiny. Edited by Lenka Jaucová. Nové, uprav. [3.] vyd. Praha: Svoboda, 2010, 357 s. ISBN 9788020506153. info
 • DREYER, Hilke a Richard SCHMITT. Lehr- und Übungs- CD-ROM der deutschen Grammatik. Ismaning: Hueber, 2002, 1 CD-ROM. ISBN 3-19-137255-5. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou semináře.
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu: aktivní účast na seminářích - minimálně 80%, soustavná průběžná příprava, seminární práce - 2 obchodní dopisy podle zadání, zápočtový test s úspěšností nad 60%.
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho může vyučující uzavřít předmět hodnocením zkoušky nebo zápočtu v ISu známkou až "FFF" a děkan může zahájit disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Studenti vyjíždějící na Erasmus kontaktují před odjezdem vyučující ohledně informací o absolvování předmětu.
Vyučovací jazyk
Němčina
Navazující předměty
Informace učitele
Ohledně učebnice Unternehmen Deutsch Aufbaukurs - používá se rok vydání 2005 a mladší, je to učebnice s ČERVENÝM pruhem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2024/MPJ_JII1Na