MPJ_JII2Rb Jazyk II/2 - Ruština

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Mgr. Blanka Pojslová (pomocník)
Mgr. et Mgr. Bc. Milan Boháček, M.A. (pomocník)
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (přednášející)
Anastasiia Shekhovtcova (pomocník)
Garance
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPJ_JII2Rb/01: St 9:20–11:00 S314, M. Ševečková
MPJ_JII2Rb/02: St 11:05–12:45 S314, M. Ševečková
MPJ_JII2Rb/03: Po 9:20–11:00 S315, M. Ševečková
Předpoklady
( MPJ_JII1Ra Jazyk II/1 - R )
Zvládnutí jazykových dovedností, které jsou obsahem předcházejících předmětů Jazyk II/A, Jazyk II/B a Jazyk II/1. Student si může ověřit své jazykové znalosti vyplněním samovyhodnocovacího online testu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Jiné omezení: pokročilá uroven znalosti ruštiny
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jazyk II/2 navazuje na kurz Jazyk II/1 a jeho cílem je prohloubení a aktivování všech dovedností v ekonomickém jazyce, které student získal v předcházejícím kurzu.
Po absolvování kurzu budou studenti schopni prezentovat odborná témata, sledovat odborné diskuse, vést jednání v běžném chodu firmy a zpracovávat náročnější formy firemní literatury.
Po absolvování kurzu by studenti měli dosáhnout úrovně B2 v souladu s evropským referenčním rámcem pro jazyky.
Odborný jazyk bude otevřeným systémem, který bude student moci rozvíjet podle svého profesního zaměření.
Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou v rozsahu učiva všech čtyř semestrů jazykového programu, včetně přípravných kurzů Jazyk II/A a Jazyk II/B.
Osnova
 • 1. Organizace výuky, studijní literatura, podmínky pro složení zkoušky. Opakování probraného materiálu Ekonomičeskij rost i okružajuščaja sreda
 • 2. Ob istoriji predprinimatelstva v Rossiji výrazná četba, ruská reprodukce. Gramatika: překlad mnohovýznamového delo, procvičení významu frekvent. příslovcí.
 • 3. Aktualnyje problemy rossijsko-češskich ekonom. otnošenij porozumění, diskuse k tématu. Gramatika: ruské zkratky a zkratková slova. Produktivní tvoření slov.
 • 4. Dengi i infljacija procvičení argumentace. Přidělení témat seminárních překladů. Gramatika: ruské ekvivalenty českého nemuset, slovesa s předponou obez-, obes-.
 • 5. Burza. Obchod se surovinami. Gramatika: Přechodníky, jejich funkce ve větě a způsoby překladu do češtiny.
 • 6. Etika i moral predprinimatelstva rozšíření slovní zásoby o frekventovaná ruská přísloví a pořekadla. Gramatika: ekvivalenty českého slovesa stát, vybraná protikladná slov. spojení v ruštině.
 • 7. Výstava zboží. Účast na výstavách a veletrzích. Projednávání podmínek účasti. Gramatika: Slovesa predstavljat a predostavljat. Derivace příd. jmen.
 • 8. Celnice. Celní odbavování. Celní doklady (celní prohlášení, přepravní doklady). Gramatika: produktivní pojmenování pomocí spojovníku, správné užití výrazů libovolnosti v ruštině, zásady správné ruské intonace.
 • 9. Zahájení obchodní transakce. Dotazy, poptávka po zboží. Odpověd na poptávku. Gramatika: opakování tvoření příd. jmen slovesných.
 • 10. Nabídka zboží. Jednání o nabídkách se zvláštním důrazem na kvalitu nabízeného zboží. Psaní nabídek. Jednání o kvalitě zboží. Gramatika: Užití příd. jmen slovesných v odborném stylu aj.
 • 11. Jednání o formách a podmínkách smlouvy. Jednání o cenách. Jednání. o podmínkách dodání. Gramatika: vazby typu Trudno, Važno.
 • 12. Jednání o formách a podmínkách smlouvy (pokračování). Jednání o platebních podmínkách. Gramatika: slovní spojení s čislovkami.
 • 13. Jednání o formách a podmínkách smlouvy (pokračování). Jednání o balení a značení. Gramatika: Spojky čtoby; dlja togo, čtoby; vmesto togo, čtoby
 • 14. Jednání o formách a podmínkách smlouvy (pokračování). Jednání o zárukách. Jednání o inspekci, testování a rozboru. Přejímka zboží. Gramatika: Vyrazy svyše, ne meneje, na, v, okolo.
 • 15. Jednání o formách a podmínkách smlouvy (pokračování). Jednání o přepravě a pojištění. Gramatika: Užití slov objazatelnyj a objazannyj; vovremja - vo vremja. Transformace příčesti v jmenný tvar: zainteresovannaja stororna - storona zainteresovana.
 • 16. Jednání o formách a podmínkách smlouvy (pokračování). Jednání o stížnostech a arbitráži. Gramatika: Vazba s předložkou po + 6. p. podst. jm. pro určení času. Vazba s předložkou posle + 2. p. podst. jm. pro určení času.
 • 17. Prodej zboží prostřednictvím obchodních zástupců. Gramatika: Užití slov reklamnyj - reklamacionnyj. Vazba s předložkou na osnove / s momenta /iz-za/s točki zrenija + 2. p. podst. jména
 • 18. Jednání o společném podniku. Gramatika: Tvoření složeného příslovce z kořene jedin + spojovací hláska o (jedinoglasno, edinolično aj). Vazba s předložkou blagodarja + 3. p. podst. jm.
 • 19. Úřední listiny. Delovaja korrespondencija (obchodní korespondence: úřední dopisy, obchodní dopisy, kontrakt, smlouva). Pozdravitelnoje pismo, predloženije, izveščenije, podtverždenije styl ruské ekonomické korespondence charakteristické rysy. Frekventované výrazy - Slovar rynočnoj ekonomiki V. Gramatika: Souvětí (různé klasifikace).
 • 20. řední listiny: Frekventované výrazy: soprovoditelnoje pismo, pismo, zapros, otvet, prosba, blagodarnost procvičení modelových dopisů. Slovar rynočnoj ekonomiki VI. Gramatika: Slovosled a aktuální členění.
 • 21. Delovyje razgovory pro telefonu modelové dialogy. Slovar rynočnoj ekonomiki VII. Gramatika: Vazba s předložkou dlja + 2. p. podst. jm. (upoutání pozornosti). Konverzační obraty: Nam neobchodimo ... a predstavljat soboj ...
 • 22. Delovyje peregovory procedurnyje frazy souhrnné opakování a rozšíření slovní zásoby chod peregovorov, procedurnyje procedury. Slovar rynočnoj ekonomiki VIII. Gramatika: Věty neúplné v ruštině a češtině. Užití slovních spojení: Vy vprave, Vy imejete pravo, za sčot prodavca. Tvoření podst. jmen s předponou pere- (pereraschod, pereocenka, pereprodaža aj).
 • 23. Reklama dvigatel torgovli četba s porozuměním, diskuse k tématu. Sdělovací prostředky a reklama. Noviny, časopisy, rozhlas, televize. Internet a informace. Gramatika: užití protiklad. příd. jmen a příslovcí v ruštině, překlad. varianty podst. jména kačestvo, problematika cizích slov v ruštině.
 • 24. Meždunarodnyj turizm kak nevidimyj eksport výrazná četba a ruská reprodukce, procvičování tvoření otázek. Gramatika: Rozkazovací a podmiňovací způsob. Funkce daných tvarů ve větě. Užití ruského subst. put, adjektiva se záporkou ne-, vybrané nepůvodní předložky.
 • 25. Rusko na mapě. Zeměpisná terminologie. Hranice. Řeky. Jezera. Moře. Klima. Přírodní zdroje. Obyvatelstvo. Státní zřízení a symboly současného Ruska. Tradice a zvyky v Rusku (lidové i současné). Pohostinnost. Gramatika: Spojky v souvětí souřadném.
 • 26. Rossijskaja federacija fakty i tendenciji . Česko-ruské kontakty v podnikatelské praxi komentář. Gramatika: Spojky v souvětí podřadném.
Literatura
  povinná literatura
 • MROVĚCOVÁ, Ljuba. Russkij jazyk v torgovle. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007. vii, 463. ISBN 9788025115985. info
 • BALCAR, Milan. Ruská gramatika v kostce. Vyd. 1. Praha: Leda, 1999. 125 s. ISBN 80-85927-56-X. info
  doporučená literatura
 • MYRONOVA, Halyna a Dita GÁLOVÁ. Ruština pro podnikatelskou sféru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 136 s. ISBN 8021032588. info
 • DYNDA, Antonín a Eva DYNDOVÁ. Česko-ruská obchodní korespondence. Translated by Tamara Gorroňová. 1. vyd. Praha: Pragoeduca, 1998. xxv, 524 s. ISBN 80-85856-64-6. info
 • ANFILOV, Mark a Milan BALCAR. Ruština pro ekonomy. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1998. 118 s. ISBN 8070796219. info
 • ŽDANOVA, Irina Fedorovna, Marina Anatol'jevna ROMANOVSKAJA a Alla Vasil'jevna VELIČKO. Delovoj russkij. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 1996. 437 s. ISBN 8072000195. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou semináře.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemnou (poslech, čtení, psaní, gramatika+slovní zásoba) a ústní zkouškou v rozsahu učiva všech čtyř semestrů jazykového programu, včetně přípravných kurzů Jazyk II/A a Jazyk II/B.
Výuka má formu semináře, požadavky k ukončení předmětu a připuštění ke zkoušce jsou tyto:
80% aktivní účast na seminářích, soustavná průběžná příprava,
vypracování zadaných úkolů, seminární práce - sada 2 obchodních dopisů podle vlastního výběru,
prezentace (na semináři),
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Vyučovací jazyk
Ruština
Informace učitele
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku(zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Any copying, recording or leaking tests, use of unauthorized tools, aids and communication devices, or other disruptions of objectivity of exams (credit tests) will be considered non-compliance with the conditions for course completion as well as a severe violation of the study rules. Consequently, the teacher will finish the exam (credit test) by awarding grade "F" in the Information System, and the Dean will initiate disciplinary proceedings that may result in study termination.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.