MPJ_JII1Ra Jazyk II/1 - Ruština

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě – Fakultní oddělení celoškolských kateder – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě – Fakultní oddělení celoškolských kateder – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPJ_JII1Ra/01: Po 8:00–9:50 S311, kromě Po 1. 4., M. Ševečková
Předpoklady
Zvládnutí jazykových dovedností, které jsou procvičovány v přípravných kurzech JII/A a JII/B (A2+/B1)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jazyk II/1 navazuje především na znalosti obecného jazyka získané v přípravných kurzech Jazyk II/A a Jazyk II/B a zaměřuje se převážně na odborný ekonomický jazyk jako základ úspěšné a efektivní profesní komunikace.
V kurzu procvičují studenti schopnost porozumět odbornému textu, identifikovat a interpretovat jeho hlavní myšlenky (zároveň také nacvičují jeho překlad do mateřštiny za pomoci slovníku).
Studenti rovněž simulují konverzace v profesních situacích a zvládání základních útvarů obchodní korespondence.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu budou studenti umět:
interpretovat hlavní myšlenky odborného textu;
formulovat svoje názory během diskuse;
sestavit základní útvary obchodní korespondence.
Znalosti získané v tomto kurzu poslouží jako základ pro navazující kurz, který je zakončen zkouškou na úrovni B2 podle Evropského Referenčního Rámce.
Osnova
 • 1. Inovace. Sloveso. Obchodní dopis.
 • 2. Komunikace. Přídavné jméno slovesné. Telefonování.
 • 3. Konflikty. Trpná příčestí. Dialog. Objednávka.
 • 4. Nové zaměstnání. Krátké tvary příčestí. Nabídka.
 • 5. Reklama. Přechodníky. Analýza služeb.
 • 6. Finance. Přechodníky II. Byznys plán.
 • Zápočtový test.
Literatura
  povinná literatura
 • Kotane, Lyudmyla. Russian for business - B1. Sankt-Peterburg, Zlatoust, 2014
  doporučená literatura
 • Strategija uspecha. Moskva, Russkij jazyk 2017
 • Obsudim? Ucebnoje posobije B1-B2. Moskva, Russkij jazyk 2021
 • KABYSZEWA, Irina a Krzysztof KUSAL. Ruština : školní kurz gramatiky. Dubicko: INFOA. 319 stran. ISBN 9788072406739. 2011. info
 • BELYNTSEVA, Olga a Adam JANEK. Učebnik sovremennogo russkogo jazyka. Vyd. 1. Brno: Computer Press. xii, 554. ISBN 9788025125960. 2009. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou semináře.
Metody hodnocení
Kurs je ukončený zápočtem. Studenti mohou psát test, pokud splní tyto povinnosti: 1. Docházka - minimálně 80 %. 2. Aktivní účast na seminářích - soustavná průběžná příprava, vypracování zadaných úkolů. 3. Obchodní dopis v ruštině (se všemi náležitostmi). Za úspěšný zápočtový test se považuje dosažení 60 % bodů. Test obsahuje gramatická a lexikální cvičení, poslech, psaní.
V případě, že si student kurz zapíše v době svého výjezdu do zahraničí, musí splnit a odevzdat následující:
shrnutí šesti lekcí (tak, aby Vám tento souhrn pomohl při přípravě na zápočet – např. klíč. slovní zásoba, shrnutí textu z lekce, …);
obchodní dopis (vzor ve Stud. mat., stejné zadání bude v testu);
pět novinek (aktualit) z oblasti ekonomiky z internetu (např. přes vocaroo.com).
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Studenti vyjíždějící na Erasmus se informují u vyučujícího předmětu na podmínky ukončení kurzu.
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho může vyučující uzavřít předmět hodnocením zkoušky nebo zápočtu v ISu známkou až "FFF" a děkan může zahájit disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2024/MPJ_JII1Ra