MPJ_JII1Ra Jazyk II/1 - Ruština

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (přednášející)
Bc. Lenka Joch (pomocník)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová (pomocník)
Garance
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Barbora Sochová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPJ_JII1Ra/1: St 11:05–12:45 S314, M. Ševečková
Předpoklady
Zvládnutí jazykových dovedností, které jsou procvičovány v přípravných kurzech JII/A a JII/B (A2+/B1)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jazyk II/1 navazuje především na znalosti obecného jazyka získané v přípravných kurzech Jazyk II/A a Jazyk II/B a zaměřuje se převážně na odborný ekonomický jazyk jako základ úspěšné a efektivní profesní komunikace.
V kurzu procvičují studenti schopnost porozumět odbornému textu, identifikovat a interpretovat jeho hlavní myšlenky (zároveň také nacvičují jeho překlad do mateřštiny za pomoci slovníku).
Studenti rovněž simulují konverzace v profesních situacích a zvládání základních útvarů obchodní korespondence.
Na konci tohoto kurzu budou studenti umět:
interpretovat hlavní myšlenky odborného textu;
formulovat svoje názory během diskuse;
sestavit základní útvary obchodní korespondence.
Znalosti získané v tomto kurzu poslouží jako základ pro navazující kurz v jarním semestru, který je zakončen zkouškou na úrovni B2 podle Evropského Referenčního Rámce.
Osnova
 • 1. Inovace. Sloveso. Obchodní dopis.
 • 2. Komunikace. Přídavné jméno slovesné. Telefonování.
 • 3. Konflikty. Trpná příčestí. Dialog. Objednávka.
 • 4. Nové zaměstnání. Krátké tvary příčestí. Nabídka.
 • 5. Reklama. Přechodníky. Analýza služeb.
 • 6. Finance. Přechodníky II. Byznys plán.
 • Zápočtový test.
Literatura
  povinná literatura
 • Kotane, Lyudmyla. Russian for business - B1. Sankt-Peterburg, Zlatoust, 2014
  doporučená literatura
 • MROVĚCOVÁ, Ljuba. Russkij jazyk v torgovle. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007. vii, 463. ISBN 9788025115985. info
 • MYRONOVA, Halyna a Dita GÁLOVÁ. Ruština pro podnikatelskou sféru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 136 s. ISBN 8021032588. info
 • BALCAR, Milan. Ruská gramatika v kostce. Vyd. 1. Praha: Leda, 1999. 125 s. ISBN 80-85927-56-X. info
 • DYNDA, Antonín a Eva DYNDOVÁ. Česko-ruská obchodní korespondence. Translated by Tamara Gorroňová. 1. vyd. Praha: Pragoeduca, 1998. xxv, 524 s. ISBN 80-85856-64-6. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou semináře.
Metody hodnocení
Kurs je ukončený zápočtem. Studenti mohou psát test, pokud splní tyto povinnosti: 1. Účast na cvičení - minimálně 80 %. 2. Aktivní účast na seminářích - soustavná průběžná příprava, vypracování zadaných úkolů. 3. Obchodní dopis v ruštině (se všemi náležitostmi) (1/2 normostrany). Za úspěšný zápočtový test se považuje dosažení 60 % bodů. Test obsahuje gramatická a lexikální cvičení, práci s odborným textem, poslech, psaní.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Dle nového stud. řádu je zavedeno hodnocení „X“ – Pokud student nesplní průběžné úkoly a nenaplní požadavky v průběhu semestrální výuky dle pokynů vyučujícího, vyučující zaznamená do IS MU hodnocení „X“. Toto hodnocení znemožňuje studentovi přihlášení k ukončení předmětu. P> Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku(zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Any copying, recording or leaking tests, use of unauthorized tools, aids and communication devices, or other disruptions of objectivity of exams (credit tests) will be considered non-compliance with the conditions for course completion as well as a severe violation of the study rules. Consequently, the teacher will finish the exam (credit test) by awarding grade "F" in the Information System, and the Dean will initiate disciplinary proceedings that may result in study termination.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 12. 12. 2018 15:38, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému