MPM_VSM Vícerozměrné statistické metody

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D.
Katedra aplikované matematiky a informatiky - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra aplikované matematiky a informatiky - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:50 P403
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPM_VSM/01: Út 18:00–19:50 VT204, M. Králová
Předpoklady
Základní pojmy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 21/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
-identifikovat vícerozměrný charakter úloh
-orientovat se v pokročilých statistických metodách s důrazem na vícerozměrnou analýzu dat, analýzu přežití a částečně i logistickou a ordinální regresi;
-posoudit předpoklady metod v kontextu aplikačních úloh
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- kompetentně rozhodnout, která metoda je vhodná pro řešení konkrétních problémů;
- provést analýzu předpokladů
- pomocí sw. STATSTICA řešit jednotlivé úlohy na reálných datech
- interpretovat výstupy statistických analýz;
Osnova
 • Přehled přístupů k analýze ordinálních dat
  Úvod do vícerozměrných průzkumných technik
  Metoda hlavních komponent
  Faktorová analýza
  Shluková analýza
  Diskriminační analýza
  Kanonická korelace
  Vícefaktorová ANOVA
  Úvod do analýzy přežití
  Testy a regrese v analýze přežití
  Logistická a ordinální regrese
Literatura
  doporučená literatura
 • MELOUN, Milan, Jiří MILITKÝ a Martin HILL. Počítačová analýza vícerozměrných dat v příkladech. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005. 449 s. ISBN 8020013350. info
Výukové metody
teoretická příprava formou přednášek; praktická cvičení s využitím počítače
Metody hodnocení
Hodnocení je určeno bodovým ziskem ze závěrečného testu; podmínkou je aktivní účast ve cvičeních.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Původní název předmětu: Statistika3 (naposledy v semestru podzim 2013).
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/MPM_VSM