MPR_PRRL Programy a projekty regionálního a lokálního rozvoje

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/2/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Petr Halámek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Petr Halámek, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:50 P304
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPR_PRRL/01: Po 14:00–15:50 P304, P. Halámek, V. Žítek
Předpoklady
! MPR_PRR Programy a proj.reg.a lok.rozv
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zabývá ekonomickými a územními souvislostmi regionálního rozvoje. Obsahem navazujících bloků je detailní rozbor přípravy studie proveditelnosti jako podkladu pro investiční rozhodování při řízení regionálních rozvojových projektů. Zvláštní pozornost je věnována především problematice zpracování analýzy nákladů a výnosů, v úvodní fázi jsou rozebrána základní metodologická východiska, na která navazuje finanční analýza a socio-ekonomická analýza. Výuka v předmětu je uzavřena blokem věnovaným hodnocení rozvojových programů, vymezeny jsou základní typy a úrovně hodnocení a rozebrány vybrané hodnotící nástroje.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- aplikovat vybrané teoretické nástroje na modelové situace
- posoudit význam plánovacích a programových dokumentů pro regionální a lokální rozvoj
- navrhnout strukturu hodnocení ekonomické úrovně regionů
- sestavit analýzu citlivosti a rizik projektu
- zhodnotit proveditelnost regionálních rozvojových projektů
- argumentovat nezbytnost dodržování zásad programového řízení
Osnova
 • Ekonomické souvislosti regionálního rozvoje
 • Územní souvislosti regionálního rozvoje
 • Environmentální souvislosti regionálního rozvoje (s důrazem na metodu EIA)
 • Role veřejného sektoru v rozvoji regionů
 • Vnější zásahy do trhu nemovitostí a územního rozvoje
 • Programování, plánování a tvorba projektů
 • Předinvestiční studie
 • Studie proveditelnosti
 • Analýza nákladů a výnosů
 • Finanční analýza, analýza rizik a citlivosti
 • Ekonomická analýza projektu
 • Hodnocení rozvojových programů
 • Nástroje hodnocení rozvojových programů
Literatura
Výukové metody
Výuka probíhá především formou přednášek a seminářů. Předpokládá se průběžné čtení povinné literatury.
Metody hodnocení
Písemná zkouška má formu otevřených otázek, obvykle se skládá ze 14 otázek, za každou z nich je možné získat maximálně 5 bodů, k úspěšnému zvládnutí je třeba získat 42 bodů (60%). Požadavky v průběhu semestru: povinná účast na seminářích.
Informace učitele
Z obou dílů publikace Regionální rozvoj, politika a správa budou do výuky daného předmětu zařazeny vybrané pasáže.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/MPR_PRRL