MPV_DIS2 Diplomový seminář 2

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 12 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Dagmar Špalková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Karolína Košábková (pomocník)
Garance
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
MPV_DIS1 Diplomový seminář 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako finální kurz motivující studenta k napsání diplomové práce splňující veškeré požadavky na ní kladené.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen:
- zpracovat výsledky svého výzkumu,
- učinit závěry ze zjištění,
- formulovat doporučení,
- připravit se na obhajobu diplomové práce.
Osnova
 • Osnova:
 • - průběžné konzultace postupu práce,
 • - dokončení závěrečné práce,
 • - závěrečná redakce textu,
 • - příprava na obhajobu práce.
Literatura
  povinná literatura
 • Aktuální studijní materiály předmětu Akademické psaní. https://www.econ.muni.cz/akap
 • http://www.econ.muni.cz/t619/
 • HENDL, Jan a Jiří REMR. Metody výzkumu a evaluace. Vydání první. Praha: Portál, 2017, 372 stran. ISBN 9788026211921. info
  doporučená literatura
 • PUNCH, Keith. Úspěšný návrh výzkumu. Translated by Jan Hendl. Vydání druhé. Praha: Portál, 2015, 230 stran. ISBN 9788026209805. info
 • PUNCH, Keith. Základy kvantitativního šetření. Translated by Jan Hendl. Vydání první. Praha: Portál, 2008, 150 stran. ISBN 9788073673819. info
Výukové metody
Předmět je organizován formou individuálních konzultací studenta s vedoucím závěrečné práce.
Metody hodnocení
Diplomový seminář má podobu konzultací s vedoucím diplomové práce. Seminář je ukončen zápočtem udělovaným vedoucím diplomové práce a jeho podmínkou je dopracování finální verze práce.
Informace učitele
Další doporučená literatura:
1. Česká norma – ČSN 01 6910. Úprava písemností psaných psacím strojem nebo zpracovaných textovými editory, ČNI, 1997
2. Závazné informace pro zpracování diplomových a bakalářských prací. Studijní katalogy Ekonomicko-správní fakulty pro prezenční a kombinované studium pro příslušný akademický rok.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Formou individuálních konzultací s vedoucím práce. Zapisují si studenti, kteří absolvovali předmět MPV_DIS1.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2024/MPV_DIS2