MPV_EPPE Evropské právo pro ekonomy

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Marie-Liesse Houbé (přednášející), prof. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. (zástupce)
prof. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Ing. Pavla Hradecká
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Čt 2. 5. 12:00–15:50 MT205, Čt 9. 5. 12:00–15:50 MT205, Čt 16. 5. 12:00–15:50 MT205
Předpoklady
! MPV_EPII Evropské právo pro ekonomy II
Evropské právo pro ekonomy I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na procvičení znalostí o právu EU získaných v předchozím kursu na rozboru judikatury Soudního dvora, která v tomto právním řádu hraje zásadní úlohu. Vzhledem k zařazení kursu v rámci francouzsko-českého kursu veřejné správy se pracuje s francouzskou verzí rozsudků.
Cílem je osvojení základních poznatků o EU a jejím právu včetně vazeb na členské státy a jejich právo.
- Studenti by měl být schopni vyhledat a uplatnit nejzákladnější pravidla EU.
- Studenti by měli porozumět ekonomickým, politickým a sociálním souvislostem evropské integrace
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vysvětlit základní druhy řízení před Soudním dvorem,
- porozumět roli soudů členských států při uplatnění práva Evropské unie,
- prohloubit porozumění zásad uplatnění práva Evropské unie,
- posílit znalosti hmotného práva Evropské unie uvědoměním si jeho uplatnění v konkrétních situacích.
Osnova
 • Rozsudky:
 • van Gend en Loos
 • Ratti
 • Dori
 • Commission v. France (Whisky and Cognac)
 • Commission v. Belgium (waste)
 • Commission v. United Kingdom (UHT Milk)
 • Commission v. Belgium (public service)
 • Guiot
 • Chiquita
 • Tobacco Advertisement
Literatura
  povinná literatura
 • Rozsudky uvedené v osnově
 • TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 5. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2006, 287 s. ISBN 8072016318. info
Výukové metody
samostudium, komentáře a diskuse rozsudků Soudního dvora
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou blokové výuky, kde se propojují přednáškové a seminární části dle potřeb výuky.
Česká část kurzu je zakončena ústní zkouškou.
Úspěšné zakončení předmětu je podmíněno účastí na francouzské blokové výuce. Případnou neúčast je možné omluvit pouze v případě nemoci potvrzením od lékaře, a to do 5 pracovních dní od ukončení absence.
Francouzská část předmětu je zakončena písemnou zkouškou bodovanou dle francouzského hodnocení (škála od 0 do 20), je nutné získat alespoň 10/20. Výsledek je následně převeden dle české škály známek a zprůměrován s českou známkou.
Výsledné hodnocení předmětu je průměrem české a francouzské známky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Část výuky probíhá ve francouzštině.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2024/MPV_EPPE