MPV_ESZS Ekonomika sociálního zabezpečení a služeb

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2014
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
Katedra veřejné ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 7:40–8:25 S309
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPV_ESZS/01: Pá 8:30–10:05 S309, M. Wildmannová
Předpoklady
! BPV_VESP Veřejná a sociální politika
The prerequisites for this subject include passing the following courses: Public Sector Economy, Social policy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: max. 20 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The course assume that students have already passed a course on social policy during their bachelor degree programme.This course develops further the gained knowledge and presents a deeper insight into the policy of social security and social services, elaborating in more depth individual elements of social security policy, introducing to comparative models of social security policies, enhancing the knowledge on historical context, reform and instruments of social security and social services policy in the Czech Republic.
Osnova
 • Course structure • The role of social security and social services policy • History of social security systems • Organization of policy on social security and social services • Social security policy and elderly people • Health security system and security system for handicapped people • Social police and family • Unemployment and migration policy • Instrument for reduction of poverty • Social services and their management
Literatura
  povinná literatura
 • ARNOLDOVÁ, Anna. Sociální zabezpečení. 1. vyd. Praha: Grada, 2012, 350 s. ISBN 9788024737249. info
 • PRŮŠA, Ladislav. Ekonomie sociálních služeb. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: ASPI, 2007, 179 s. ISBN 9788073572556. info
  doporučená literatura
 • MITCHELL, Eva. Finanční podpora rodin s dětmi v České republice v evropském kontextu. Praha: Národopisný ústav Josefa Hlávky, 2010, 107 s. ISBN 9788086729541. info
 • KREBS, Vojtěch. Sociální politika. 5., přeprac. a aktualiz. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, 542 s. ISBN 978-80-7357-585-4. info
 • BABBIE, Earl R. The practice of social research. 12th ed. Belmont, CA: Wadsworth, 2010, xxiv, 530. ISBN 9780495598428. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Česká sociální politika na prahu 21. století. Efektivnost, selhávání, legitimita. Brno: Masarykova univerzita, 2000, 236 s. Spisy Fakulty sociálních studií, sv. 3. ISBN 80-210-2307-4. info
 • British social attitudes : the 7th report. Edited by Roger Jowell - Sharon Witherspoon - Lindsay Brook - Bridget Taylor. Aldershot, England: Gower, 1990, xiii, 333. ISBN 0566058448. info
Metody hodnocení
Zkouška: průběžný test základních znalostí, zkouška ústní Požadavky: prezentace vybraného problému na semináři a odevzdání vypracováné seminární práce.


Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání, zejména používání různých nedovolených pomůcek („taháků“), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh zkoušky, přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Zapisují si studenti, kteří absolvovali předmět BPV_VESP.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2014/MPV_ESZS