MPV_HPPE Health Policy Planning and Evaluation

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2024

Předmět se v období podzim 2024 nevypisuje.

Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Jakub Hlávka, Ph.D., M.A. (přednášející)
doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
None
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The course focuses on core health policy planning and evaluation issues and applied problems in the field. Topics include an overview of healthcare delivery models, health insurance design, the role of public, private and other stakeholders, payment and reimbursement, biotechnology and innovation policy, social and healthcare for the elderly, mental health, health policy communication and global health.
Výstupy z učení
Students will:
- understand key issues in health policy in Europe, US and other regions
- be able to critically assess the needs and challenges of populations in accessing high-quality healthcare
- be comfortable discussion policy reform proposals linked to specific needs in a specific context
- have the skills to critically evaluate the feasibility, effectiveness and efficiency of select health policies
- write and provide critical commentary on contemporary issues in health policy
- improve soft skills such as communication, active listening, time management, teamwork and critical thinking crucial in problem solving in healthcare organizations, with care providers or in policy making.
Osnova
 • 1.Introduction and Overview
 • 2. Healthcare Delivery Models: Integration, Regulation and Efficiency
 • 3. Health Insurance Design: Tradeoffs and Moral Hazard
 • 4. The Role of the Public, Private and Non-Profit Actors in Healthcare
 • 5. Payment and Reimbursement: Challenges and Reform
 • 6. Biotechnology and Innovation Policy
 • 7. Evidence-Based Policy Making (Project Assignment)
 • 8. The Aging Population and Long-Term Care: Intersections of Health and Social Policy
 • 9. Mental Health: Unmet Needs and Best Ways Forward
 • 10. Health Policy Communication: Getting Others Onboard
 • 11. International and Global Health
 • 12. Project Presentations and Debate
Literatura
  doporučená literatura
 • Porter, M. E. (2010). What is value in health care. N Engl J Med, 363(26), 2477-2481.
 • Collins, T. (2005). Health policy analysis: a simple tool for policy makers. Public Health, 119(3), 192-196.
Výukové metody
Lectures, class discussions, group projects, presentations by professionals, homework, readings
Metody hodnocení
Class Participation (20%)
Project Presentation (20%)
Policy Paper (20%)
Final Exam (40%)
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2024/MPV_HPPE