MPV_ITHE Introduction to Health Economics

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2024

Předmět se v období podzim 2024 nevypisuje.

Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Jakub Hlávka, Ph.D., M.A. (cvičící)
doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
none
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
This is an introductory course for the Applied Health Economics program. It covers key issues in health economics and health care delivery, and prepares students for further study of economic methods and applied topics in healthcare.
Výstupy z učení
Students will:
1) Understand health economic principles, market failures and theories associated with them
2) Understand functioning of health systems in developed countries, their fundamentals and recent developments
3) Understand measurements of health status, health system performance and efficiency
4) Understand efficiency measurements of healthcare providers
5) Use economic theory to explain motivation and behavior of individual stakeholders
6) Use health economic theory and empirical findings to discuss up-to-date issues of health systems in developed countries
7) Assess proposed health policy and/or health systems changes using health economic theory and findings
8) Gain insight into empirical modelling in healthcare – most frequently used methods to assess health economics reforms and phenomena
9) Learn about health datasets and analytic strategies in select health economics research areas
10) Develop soft skills such as communication, active listening, time management, teamwork and critical thinking crucial in problem solving in healthcare organizations, with care providers or in policy making
Osnova
 • 1. Introduction (Health Economics in the Context of Public Economics)
 • 2. Demand for Health (Human Capital/Grossman Model)
 • 3. Health Insurance, Moral Hazard, Adverse Selection and Uncertainty
 • 4. Competition of Providers, Efficiency Measures, Payment and Reimbursement
 • 5. Healthcare Labor Market, Differences in the EU and Payment Incentives
 • 6. Governments and the Private Sector: Different Roles in Healthcare Delivery, Market Failures
 • 7. Comparison of Various Healthcare Financing Models, Evaluation and Tradeoffs
 • 8. Empirical Research in Health Economics: Overview and Datasets Available
 • 9. Health Technology Assessment: Measuring Costs and Benefits in Healthcare
 • 10. The Economics of Innovation: Prices, R&D Incentives and International Competition
 • 11. The Wicked Problem: Reducing Costs, Improving Population Health, Improving Patient Experience and Quality of Care
 • 12. Final Review
Literatura
  doporučená literatura
 • Grossman, M. (1972). On the concept of health capital and the demand for health. Journal of Political Economy, 80(2), 223-255.
 • Rauchhaus, R. W. (2009). Principal-agent problems in humanitarian intervention: Moral hazards, adverse selection, and the commitment dilemma. International Studies Quarterly, 53(4), 871-884.
 • Aron-Dine, A., Einav, L., & Finkelstein, A. (2013). The RAND Health Insurance Experiment, three decades later. Journal of Economic Perspectives, 27(1), 197-222.
 • Harper, S. (2014). Economic and social implications of aging societies. Science, 346(6209), 587-591.
Výukové metody
Lectures, class discussions, presentations, group project, homework and readings
Metody hodnocení
Class Participation (10%)
Research Proposal (10%)
Midterm Exam (25%)
Analytic Project (25%)
Final Exam (30%)
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2024/MPV_ITHE