MPV_MSCR Měsíční stáž v instituci veřejné správy v ČR

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2024
Rozsah
1 měsíc. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Ing. Pavla Hradecká (přednášející)
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
Katedra veřejné ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Ing. Pavla Hradecká
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Doplnění poznatků z doposud absolvovaných předmětů teoretického charakteru o praktické zkušenosti z činnosti institucí veřejné správy v ČR. Stáž probíhá v instituci veřejné správy podle výběru studenta. Cílem předmětu je poznat praktické aspekty fungování veřejné správy. Student je zapojen do řešení konkrétních problémů a je mu tak umožněno diskutovat s významnými odborníky z oboru. Absolvování stáže by mělo studenta také vést k ověření možností uplatnění doposud studiem získaných teoretických znalostí pro řešení konkrétních pracovních situací, a to pod dohledem pracovníků organizace, ve které je stáž realizovaná.
Výstupy z učení
Na základě absolvování stáže student: - uplatní získané poznatky v praxi a osvojí si praktické dovednosti. - rozvine samostatnost a tvořivost v rámci mezinárodního týmu.
Osnova
  • Student si vybírá instituci dle svého profesního zaměření. Má k dispozici seznam institucí, se kterými ESF MU spolupracuje. Snaží se tematicky propojit českou a francouzskou stáž a diplomovou práci.
  • Ve spolupráci s tutorem student stanovuje odborný obsah stáže.
  • Mezi institucí, univerzitou a studentem je podepsána smlouva.
  • Student, v souladu s programem stanoveným ve spolupráci s tutorem, absolvuje měsíční stáž. Očekává se, že student má možnost poznat každodenní chod instituce, pochopí její pozici v systému české veřejné správy a podílí se na nějakém konkrétním projektu (stáž může být koncipována i jako tzv. pozorovací).
  • Student vypracovává Zprávu ze stáže, kterou obhajuje před komisí.
Literatura
  • Navrátil, Pavel - Musil, Libor - Navrátilová, Jitka - Šišláková, Monika. Odborná praxe a supervize: hledání příkladů dobré praxe. 2007.
  • Rektořík, Jaroslav. Důležitost zapojení studentů do řešení problémů praxe. In Realizace spolupráce vysokých škol s odběratelskou sférou. První. Brno : Masarykova univerzita, 2007. od s. 10-37, 27 s. ISBN 978-80-210-4482-1.
Výukové metody
Průběžné konzultace s osobou odpovědnou za stáž na univerzitě Průběžné konzultace s tutorem stáže
Metody hodnocení
Stáž v instituci veřejné správy v ČR - ukončeno zápočtem Obhajoba závěrečné zprávy před komisí za účasti zástupce instituce, ve které stáž probíhala
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: 1 měsíc.
Obhajoba závěrečné zprávy před komisí za účasti zástupce instituce, ve které stáž probíhala.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2024/MPV_MSCR