MPV_SRMH Survey Research Methods in Healthcare

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2024

Předmět se v období podzim 2024 nevypisuje.

Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Laura Fónadová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Dominika Tóthová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Dominika Tóthová, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
There are no course prerequisites.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The main aim of this course is to provide an overview of select research methods used in health investigations, especially descriptive studies of the experience of illness and people’s perceptions of health and ill health. The course is aimed at the methodology of scientific research in health and introduces students to common methodological procedures for researching and surveys in health care. Students will learn practically the main concepts and techniques in carrying out a research project and understand people´s perceptions, behaviours and experiences about health and the effects of illness.
Výstupy z učení
At the end of the course, students should be able to choose an appropriate research method and propose a survey design to address a particular research question in healthcare. Students will understand the basic concepts and approaches in social research in health. They will be able to apply economic evaluation of health and value of life and use them in cost-effectiveness, cost-utility, and cost-benefit analysis.
Osnova
 • 1) Quantitative Research Methodology
 • 2) Qualitative research methodology
 • 3) Research design and research methods
 • 4) Research project and questionnaire proposal
 • 5) Practical aspects of research (Sampling and sample size)
 • 6) Quantitative Data analysis and statistical techniques
 • 7) Social research in health
 • 8) Health-related Quality of Life and self-reported health - Measures and concepts
 • 9) Monetary value in health and Quality of Life
 • 10) Economic evaluation in questionnaires I
 • 11) Economic evaluation in questionnaires II
 • 12) Economic evalution in CEA, CBA, CUA
Literatura
  povinná literatura
 • BOWLING, Ann. Research methods in health : investigating health and health services. 3rd ed. Maidenhead, Berkshire: McGraw Hill/Open University Press, 2009, xiii, 525. ISBN 9780335233649. info
  doporučená literatura
 • KELLEY, Allyson. Public health evaluation and the social determinants of health. London: Routledge, 2020, 1 online. ISBN 9781003047810. URL info
Výukové metody
Lessons take the form of seminars. It is expected students´ activity in seminars and their own project preparation and presentation.
Metody hodnocení
Participation (30 %), Final project (50 %), presentation of the project (20 %)
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2024/MPV_SRMH