MPV_VMSF Stáž v instituci veřejné správy ve Francii

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2024
Rozsah
1 měsíc. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (přednášející)
PhDr. Ing. Pavla Hradecká (pomocník)
Garance
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
Katedra veřejné ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Ing. Pavla Hradecká
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 3/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Doplnění poznatků z doposud absolvovaných předmětů teoretického charakteru o praktické zkušenosti z činnosti institucí veřejné správy ve Francii. Stáž zajišťuje partnerská univerzita v Rennes podle výběru studenta. Cílem předmětu je poznat praktické aspekty fungování veřejné správy ve Francii. Stáž umožňuje studentům poznat fungování institucí VS v odlišném sociálním a kulturním prostředí a jejich srovnání.
Výstupy z učení
Na základě absolvování stáže student: - uplatní získané poznatky v praxi a osvojí si praktické dovednosti. - rozvine samostatnost a tvořivost v rámci mezinárodního týmu.
Osnova
  • Délka stáže je minimálně měsíc.
  • Smlouva (Convention de stage) je připravována na IPAG de Rennes.
  • Student si vybírá instituci dle svého profesního zaměření, stáž vyhledává partnerská univerzita. Student se snaží tematicky propojit českou a francouzskou stáž a diplomovou práci.
  • Ve spolupráci s tutorem student stanovuje odborný obsah stáže.
  • Mezi institucí, univerzitou a studentem je podepsána smlouva.
  • Student, v souladu s programem stanoveným ve spolupráci s tutorem, absolvuje minimálně měsíční stáž. Očekává se, že student má možnost poznat každodenní chod instituce, pochopí její pozici v systému české veřejné správy a podílí se na nějakém konkrétním projektu (stáž může být koncipována i jako tzv. pozorovací).
  • Student vypracovává Zprávu ze stáže, kterou obhajuje před komisí.
Literatura
  • Rektořík, Jaroslav. Důležitost zapojení studentů do řešení problémů praxe. In Realizace spolupráce vysokých škol s odběratelskou sférou. První. Brno : Masarykova univerzita, 2007. od s. 10-37, 27 s. ISBN 978-80-210-4482-1.
Výukové metody
Průběžné konzultace s osobou odpovědnou za stáž na univerzitě
Průběžné konzultace s tutorem stáže
Metody hodnocení
Stáž v instituci veřejné správy ve Francii - ukončeno zkouškou Obhajoba závěrečné zprávy před komisí za účasti zástupce instituce, ve které stáž probíhala
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2024/MPV_VMSF