MPV_VSFR Veřejná správa a správní právo ve Francii

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2024
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
David Bouju (přednášející), PhDr. Ing. Pavla Hradecká (zástupce)
Jean-Paul Clément (přednášející), PhDr. Ing. Pavla Hradecká (zástupce)
Hélène Muscat (přednášející), PhDr. Ing. Pavla Hradecká (zástupce)
doc. Ing. David Špaček, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. David Špaček, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Ing. Pavla Hradecká
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je uvést do francouzského správního systému, jeho historie a aktuálních trendů správní reformy, vysvětlit roli jednotlivých typových institucí francouzského správního systému a systému francouzského správního práva.
Výstupy z učení
Absolvováním kurzu studenti získají následující znalosti a dovednosti:
- budou rozumět systému francouzské veřejné správy a roli jeho jednotlivých komponent
- budou znát aktuální trendy a problémy francouzské správní reformy
- budou se orientovat v systému správního práva Francie.
Osnova
 • 1) Základní teorie francouzské veřejné správy
 • 2) Vývoj státu a veřejné správy ve Francii
 • 3) Aktuální podoba francouzského správního systému
 • 4) Systém francouzského správního práva I
 • 5) Systém francouzského správního práva II
 • 6) Postavení obcí ve Francii
 • 7) Regionální správa ve Francii
 • 8) Francouzská ústřední správa
 • 9) Francie a EU
 • 10) Aktuální trendy francouzské správní reformy
 • 11) Průřezové oblasti
Literatura
  povinná literatura
 • WEIL, Prosper a Dominique POUYAUD. Le droit administratif, Que-sais je ? Presses universitaires de France, 2021. info
 • CHEVALLIER, Jacques. L'État en France, entre déconstruction et réinvention. Paris: Gallimard, 2023. info
  neurčeno
 • Informace na relevantních webových stránkách, na které bude upozorněno během výuky.
 • Studijní texty připravené vyučujícími.
 • ROUAULT, Marie-Christine. L'essentiel du Droit administratif général : 2013-2014. 11. éd. Paris: Gualino, 2013, 144 s. ISBN 9782297032063. info
 • ESPLUGAS, Pierre. Le Service public. 3. éd. Paris: Dalloz, 2012, 154 s. ISBN 9782247120048. info
 • CHAPUS, René. Droit administratif général. 15. éd. Paris: Editions Montchrestien, 2001, 1427 s. ISBN 2-7076-1266-9. info
Výukové metody
Přednášky, skupinové diskuze.
Metody hodnocení
Ústní zkouška.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Část výuky probíhá ve francouzštině.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2024/MPV_VSFR