PEDISE Bakalářský seminář

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Monika Jandová, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PEDISE/1: Čt 9:20–11:00 P104, M. Jandová, Z. Tomeš
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:

- seznámit se se zpracováním bakalářské práce a jejími obsahovými a formálními náležitostmi;
- získat poznatky o zásadách psaní odborného textu;
- osvojit si problematiku formulace cílů, definování hypotéz, struktura práce, práce s literaturou atd.;
- připravit se na úspěšnou obhajobu bakalářské práce.
Osnova
  • Během semestru student absolvuje individuální konzultace s vedoucím své bakalářské práce.
Literatura
  • SLANÝ, Antonín a Jaroslav NEKUDA. Moderní informační zdroje diplomových a doktorských prací v oblasti sociálně-ekonomických věd. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001, 117 s. ISBN 80-210-2646-4. info
Metody hodnocení
Bakalářský seminář má podobu konzultací s vedoucím bakalářské práce, který pak uděluje zápočet.
Informace učitele
Prostudujte si přílohy Studijního katalogu I. ESF MU týkající se provedení bakalářských a diplomových prací. Dále také českou normu – ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných psacím strojem nebo zpracovaných textovými editory. Doporučenou literaturu k danému bakalářskému tématu uvádí vedoucí práce v "Zadání bakalářské práce".
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2009/PEDISE