PFSPSD Speciální seminář D

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PFSPSD/1: Čt 9:20–11:00 S308, J. Sedláček
Předpoklady
Předmět speciální seminář D navazuje na znalosti, které studenti získali v předchozím studiu finančního účetnictví (PFFUI, II, III).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na rozšíření znalostí studentů z oblasti finančního účetnictví. Jeho obsah a struktura je sestavena z pohledu prohloubení poznatků získaných v předchozím studiu, zejména v oblasti harmonizace účetnictví, účtování speciálních operací, vzájemných vztahů účetních a souvisejících disciplín. Navíc doplní předchozí znalosti studentů o nové trendy a o aktuální změny v legislativě. Na konci tohoto kurzu získá student komplexní poznatky o finančním účetnictví ekonomických subjektů a bude schopen posoudit a zhodnotit jejich finanční situaci. Porozumí účetním datům a může srovnávat ekonomické chování subjektů v čase i prostoru.
Osnova
  • 1. Úvodní seminář. 2. Harmonizace účetnictví. 3. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 4. US GAAP. 5. Změny ve vedení účetnictví podle české legislativy. 6. Specifika účtování v jednotlivých typech obchodních společnosti. 7. Specifika účtování v jednotlivých typech obchodních společnosti, kontrolní test. 8. Akvizice kapitálu a majetku. 9. Přeměny obchodních společností. 10. Konsolidovaná účetní závěrka. 11. Organizace účetních agend a procesů. 12. Informační technologie a účetnictví. 13. Aktuální trendy ve vývoji účetnictví.
Literatura
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kolokviem, ke kterému postupují studenti na základě úspěšného kontrolního testu a prezentace seminární práce. Kolokvium bude probíhat ústní formou a jeho obsahem bude zejména diskuze o problematice řešené v rámci seminární práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008.

PFSPSD Speciální seminář D

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2008
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PFSPSD/1: Čt 9:20–11:00 S308, J. Sedláček
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009.

PFSPSD Speciální seminář D

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2010

Předmět se v období jaro 2010 nevypisuje.

Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Předpoklady
Předmět speciální seminář D navazuje na znalosti, které studenti získali v předchozím studiu finančního účetnictví (PFFUI, II, III).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na rozšíření znalostí studentů z oblasti finančního účetnictví. Jeho obsah a struktura je sestavena z pohledu prohloubení poznatků získaných v předchozím studiu, zejména v oblasti harmonizace účetnictví, účtování speciálních operací, vzájemných vztahů účetních a souvisejících disciplín. Navíc doplní předchozí znalosti studentů o nové trendy a o aktuální změny v legislativě. Na konci tohoto kurzu získá student komplexní poznatky o finančním účetnictví ekonomických subjektů a bude schopen posoudit a zhodnotit jejich finanční situaci. Porozumí účetním datům a může srovnávat ekonomické chování subjektů v čase i prostoru.
Osnova
  • 1. Úvodní seminář. 2. Harmonizace účetnictví. 3. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 4. US GAAP. 5. Změny ve vedení účetnictví podle české legislativy. 6. Specifika účtování v jednotlivých typech obchodních společnosti. 7. Specifika účtování v jednotlivých typech obchodních společnosti, kontrolní test. 8. Akvizice kapitálu a majetku. 9. Přeměny obchodních společností. 10. Konsolidovaná účetní závěrka. 11. Organizace účetních agend a procesů. 12. Informační technologie a účetnictví. 13. Aktuální trendy ve vývoji účetnictví.
Literatura
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kolokviem, ke kterému postupují studenti na základě úspěšného kontrolního testu a prezentace seminární práce. Kolokvium bude probíhat ústní formou a jeho obsahem bude zejména diskuze o problematice řešené v rámci seminární práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009.