PVEPII Evropské právo pro ekonomy II

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2012
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Barreau (přednášející), doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. (zástupce)
Houbé (přednášející), doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. (zástupce)
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. (přednášející)
Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Šárka Horáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
Evropské právo pro ekonomy I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na procvičení znalostí o právu EU získaných v předchozím kursu na rozboru judikatury Soudního dvora, která v tomto právním řádu hraje zásadní úlohu. Vzhledem k zařazení kursu v rámci francouzsko-českého kursu veřejné správy se pracuje s francouzskou verzí rozsudků.
Cílem je osvojení základních poznatků o EU a jejím právu včetně vazeb na členské státy a jejich právo.
- Studenti by měl být schopni vyhledat a uplatnit nejzákladnější pravidla EU.
- Studenti by měli porozumět ekonomickým, politickým a sociálním souvislostem evropské integrace
Osnova
 • Rozsudky:
 • van Gend en Loos
 • Ratti
 • Dori
 • Commission v. France (Whisky and Cognac)
 • Commission v. Belgium (waste)
 • Commission v. United Kingdom (UHT Milk)
 • Commission v. Belgium (public service)
 • Guiot
 • Chiquita
 • Tobacco Advertisement
Literatura
 • Rozsudky uvedené v osnově
 • TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 5. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2006. 287 s. ISBN 8072016318. info
Výukové metody
samostudium, komentáře a diskuse rozsudků Soudního dvora
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Část výuky probíhá ve francouzštině.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2012/PVEPII