PVEPPE Evropské právo pro ekonomy

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2011
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Marie-Liesse Houbé, prof. (přednášející), doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (zástupce)
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. (přednášející)
Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Šárka Horáková
Rozvrh
Čt 12:00–17:05 S402, Pá 9:20–17:05 S402
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je prohloubení poznatků o EU a jejím právu četbou a výkladem rozsudků jejího Soudního dvora.
- Studenti by měli porozumět uplatňování práva v jednotlivých případech.
- Studenti by měli poznat nástroje prosazování práva EU.
Osnova
 • 1. Rada Evropy, NATO, OBSE, ES a EU - původ, vývoj, účel, povaha
 • 2. Právo EU
 • 3. Orgány EU
 • 4. Legislativní, exekutivní a justiční procedury EU
 • 5. Volný oběh zboží, celní unie
 • 6. Volný pohyb jednotlivců, migrace
 • 7. Právnické osoby, služby, kapitál, platby
 • 8. Jednotná měna a rozpočet EU
 • 9. Ochrana hospodářské soutěže
 • 10. Společná zahraniční politika, soudní a správní spolupráce
 • 11. ČR a EU
 • 12. Ostatní
Literatura
 • KŘEPELKA, Filip a Kateřina SKŘIVÁNKOVÁ. Právo Evropské unie : multimediální učební text. 2. aktualiz. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 78 s. ISBN 9788021044319. info
Výukové metody
přednášky, diskuse, četba učebnice
Metody hodnocení
Písemná zkouška: 40 minut (možno užívat texty Smlouvy ES a Smlouvy EU) Části: (1) test (10x4 otázky) (2) příklad Hodnocení: max. 20 bodů (10+10), pro úspěch nejméně 12 bodů, hodnocení úspěšných podle ECTS standardu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Část výuky probíhá ve francouzštině.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2011/PVEPPE