PVESZS Ekonomika sociálního zabezpečení a služeb

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2008
Rozsah
1/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Jílková
Rozvrh
Pá 7:40–8:25 P106
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PVESZS/1: Pá 8:30–10:05 P106, M. Wildmannová
Předpoklady
Absolvování předmětu Základy sociální politiky, Ekonomika veřejného sektoru, Sociální politika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 37 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/37, pouze zareg.: 0/37, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/37
Jiné omezení: max. 20 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF
Mateřské obory
Cíle předmětu
Ekonomika sociálního zabezpečení a služeb (PVESZS) Studenti se již seznámili se systémem sociálního zabezpečení z různých hledisek v řadě předmětů I. a II. stupně studia. Tento předmět navazuje na znalosti již získané a jde dále do hloubky tohoto významného sociálně-ekonomického systému, a to: konkrétními rozbory jednotlivých prvků systému sociálního zabezpečení variantami možných řešení, jejich předpoklady a důsledky historickými a mezinárodními komparacemi různých systémů sociálního zabezpečení rozborem současného stavu transformace v oblasti soc. zabezpečení a možnými směry dalšího vývoje v ČR. Ve výkladu systému sociálního zabezpečení je věnována pozornost institucionálnímu i právnímu zajištění, aktuálním otázkám, finančním nástrojům a též současné koncepci organizace sociálních služeb. Požadavky k zápočtu: vypracování seminární práce, prezentace na semináři. Forma zkoušky: ústní.
Osnova
  • 1. Realizace financování, makroekonomické souvislosti 2. Geneze systémů sociálního zabezpečení 3. Zabezpečení starých občanů 4. Zabezpečení zdraví a zdravotně postižených 5. Zabezpečení rodiny 6. Zabezpečení v nezaměstnanosti, migrační politika 7. Zabezpečení chudých a dezintegrovaných 8. Sociální služby, ústavy sociální péče 9. Koordinace národních systémů sociálního zabezpečení, sociální soudržnost, vyloučenost a tvorba sociální politiky
Literatura
  • TOMEŠ, Igor. Sociální politika :teorie a mezinárodní zkušenost. 2. přeprac. vyd. Praha: Sociopress, 2001. 262 s. ISBN 80-86484-00-9. info
  • SIROVÁTKA, Tomáš. Česká sociální politika na prahu 21. století. Efektivnost, selhávání, legitimita. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 236 s. Spisy Fakulty sociálních studií, sv. 3. ISBN 80-210-2307-4. info
  • BRDEK, Miroslav a Hana JÍROVÁ. Sociální politika v zemích EU a ČR. Vyd. 1. Praha: Codex Bohemia, 1998. 391 s. ISBN 80-85963-71-X. info
  • Sociální zabezpečení : (vybrané texty). Edited by Tomáš Sirovátka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 187 s. ISBN 802101671X. info
  • VOSTATEK, Jaroslav. Sociální zabezpečení : teorie a politika. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1995. 98 s. ISBN 8070797258. info
Metody hodnocení
Zkouška: průběžný test základních znalostí, zkouška ústní Požadavky: prezentace vybraného problému na semináři a odevzdání vypracováné seminární práce.


Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání, zejména používání různých nedovolených pomůcek („taháků“), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh zkoušky, přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2008/PVESZS