BPM_STA2 Statistika 2

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2011
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Stanislav Abaffy (cvičící)
Mgr. David Hampel, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Lerch (cvičící)
Ing. Mgr. Markéta Matulová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Orava (cvičící)
Garance
RNDr. Luboš Bauer, CSc.
Katedra aplikované matematiky a informatiky - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Rozvrh
Po 11:05–12:45 P101
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPM_STA2/01: Út 11:05–12:45 VT105, M. Králová
BPM_STA2/02: Út 12:50–14:30 VT105, M. Králová
BPM_STA2/03: Út 14:35–16:15 VT105
BPM_STA2/04: Čt 11:05–12:45 VT206, M. Králová
BPM_STA2/05: Čt 12:50–14:30 VT203, M. Matulová
BPM_STA2/06: Čt 14:35–16:15 VT203, M. Matulová
BPM_STA2/07: Čt 7:40–9:15 VT206, D. Hampel
BPM_STA2/08: Čt 9:20–11:00 VT206
BPM_STA2/09: St 7:40–9:15 VT105, S. Abaffy
BPM_STA2/10: Út 9:20–11:00 VT105, J. Orava
BPM_STA2/11: Út 16:20–17:55 VT105, J. Orava
BPM_STA2/12: Út 18:00–19:35 VT105, J. Orava
BPM_STA2/13: Po 7:40–9:15 VT105, M. Králová
BPM_STA2/14: Čt 12:50–14:30 VT105, M. Králová
BPM_STA2/15: Út 16:20–17:55 VT206, S. Abaffy
BPM_STA2/16: Po 9:20–11:00 VT105, M. Králová
BPM_STA2/17: Út 18:00–19:35 VT206, S. Abaffy
BPM_STA2/18: Čt 15:30–17:05 VT206
BPM_STA2/19: St 9:20–11:00 VT105, T. Lerch
BPM_STA2/20: St 11:05–12:45 VT105, T. Lerch
BPM_STA2/21: St 12:50–14:30 VT105, T. Lerch
BPM_STA2/22: Út 7:40–9:15 VT203
BPM_STA2/23: Čt 7:40–9:15 VT105
Předpoklady
( STAI Statistika I || Ex_7289_P Statistika I || PMSTAI Statistika I || BPM_STA1 Statistika 1 || PMZM3 Základy matematiky III ) && (! PMSTII Statistika II )
Základní pojmy teorie pravděpodobnosti.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: max. 30 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen : - porozumět a vysvětlit základní pojmy statistické indukce; - použít základní testovací procedury; - ovládat základy vyučovaného statistického softwaru;
Osnova
 • Normální rozložení a odvozená rozložení (Pearsonovo rozložení, Studentovo rozložení, Fisher-Snedocerovo rozložení), jejich vlastnosti, tabulky kvantilů.
 • Zákon velkých čísel a centrální limitní věta.
 • Základní pojmy matematické statistiky, náhodný výběr, výběrové charakteristiky.
 • Bodové a intervalové odhady parametrů a parametrických funkcí.
 • Úvod do testování hypotéz.
 • Parametrické úlohy o jednom náhodném výběru z normálního rozložení.
 • Parametrické úlohy o dvou nezávislých náhodných výběrech z normálního rozložení.
 • Parametrické úlohy o jednom náhodném výběru a dvou nezávislých náhodných výběrech z alternativního rozložení.
 • Analýza rozptylu jednoduchého třídění.
 • Jednoduchá lineární regrese.
 • Úvod do korelační analýzy.
 • Testy nezávislosti nominálních a ordinálních náhodných veličin.
 • Neparametrické testy o mediánech.
Literatura
  doporučená literatura
 • BUDÍKOVÁ, Marie, Maria KRÁLOVÁ a Bohumil MAROŠ. Průvodce základními statistickými metodami. vydání první. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. 272 s. edice Expert. ISBN 978-80-247-3243-5. URL info
  neurčeno
 • BUDÍKOVÁ, Marie, Štěpán MIKOLÁŠ a Pavel OSECKÝ. Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika : sbírka příkladů. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. viii, 116. ISBN 8021018321. info
 • NOVÁK, Ilja, Richard HINDLS a Stanislava HRONOVÁ. Metody statistické analýzy pro ekonomy. 2. přepracované vyd. Praha: Management Press, 2000. 259 s. ISBN 80-7261-013-9. info
 • OSECKÝ, Pavel. Statistické vzorce a věty. Druhé rozšířené. Brno (Czech Republic): Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 1999. 53 s. ISBN 80-210-2057-1. info
Výukové metody
teoretická příprava formou přednášek; praktická cvičení s využitím počítače
Metody hodnocení
Hodnocení klasifikovaného zápočtu je určeno bodovým ziskem ze závěrečného testu; podmínkou k připuštění k testu je vypracování semestrálního projektu (v termínu!) s pozitivním hodnocením a aktivní účast ve cvičeních.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PMSTII.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.