BPR_OPRA Odborná praxe

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/4. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Jiné omezení: Maximální počet studentů pro tento předmět stanovuje před termínem registrace vyučující.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je posílit úspěšnost studentů při uplatnění se na trhu práce. Studentům je dána příležitost seznámit se s vykonáváním funkcí/pozic, na které jsou připravováni studijním oborem Regionální rozvoj a cestovní ruch. Pomocí praxe studenti získávají cenné zkušenosti v daném oboru. Jsou zapojeni do řešení reálních situací a mají možnost uplatnit a ověřit si „teoretické“ poznatky v praxi.
Osnova
  • Úvodní seminář – administrativní záležitosti spojené s odbornou praxí Praxe – odevzdání požadované dokumentace Závěrečný seminář – prezentace odborné praxe
Výukové metody
Odborná stáž v minimální délce 15 pracovních dnů (tj. 120 hodin).
Metody hodnocení
Pro udělení zápočtu je nutné odevzdat požadovanou dokumentaci dle směrnice děkana č. 4/2011.Ústní prezentace s připraveným powerpointem. Diskuse k praxi – ústní evaluace.
Informace učitele
http://www.econ.muni.cz/praxe-rrcr
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.