BKJ_JSJR Jazyk 1 Španělština - rozdílová zkouška

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Veronika De Azevedo Camacho (přednášející)
Bc. Lenka Joch (pomocník)
Garance
Mgr. Veronika De Azevedo Camacho
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
Jazykové znalosti španělštiny odpovídající úrovni B2 dle Evropského společného jazykového rámce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
- osvojení si odborného obchodního a ekonomického jazyka
- prohloubení znalosti obecného jazyka
- schopnost porozumět odbornému textu
- zvládnutí různých forem obchodní korespondence
Studenti by měli dosáhnout úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Po absolvování kurzu bude odborný jazyk otevřeným systémem, který bude student moci rozvíjet podle svého profesního zaměření.
Osnova
 • Vybraná odborná témata z učebnic "Expertos" a "Empresa Siglo XXI":
 • Incorporación en una empresa (anuncios de trabajo, carta de solicitud de empleo, ofertas y descripciones de empleo);
 • Reunión de equipo (reuniones de trabajo, las negociaciones, algunos consejos para negociar con espanoles, la negociación colectiva);
 • Los traslados laborales internacionales (la movilidad de los ejecutivos);
 • El comercio internacional (economía de América Latina y Espana, escribir un informe sobre un sector de la economía, el comercio exterior de Espana, los grandes acuerdos internacionales de comercio e integración en el continente americano);
 • Montar un negocio (el plan de empresa y e una ONG),
 • El carácter emprendedor, el perfil del emprendedor espanol;
 • Cuestiones de finanzas - gasto y administración de dinero, el gasto en los hogares espanolas, comparación de los salarios medios en la Unión Europea;
 • Las monedas de la América Latina, las alternativas al dólar;
 • Inversiones éticas, el IBEX 35;
 • Administración del tiempo personal y laboral, la jornada de trabajo en diferentes países, la conciliación laboral y la igualdad;
 • La producción y la fabricación, la cuestión de la productividad en Espana, los países latinoamericanos líderes en producción;
 • El proceso de fabricación (objetivos en la gestión de la producción, problemas en la gestión y sus consecuencias, una nueva filosofía empresarial;
 • Los tipos de sociedades;
 • Crear una empresa;
 • Publicidad y marketing;
 • El mundo laboral;
 • Los componentes del comercio;
 • La banca.
 • Gramática: pronombres, los tiempos del pasado, estilo indirecto y correlación de los tiempos en indicativo y subjuntivo, imperativos, subjuntivo (presente,préterito perfecto, imperfecto y el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo), expresar opiniones, construcciones pasivas e impersonales, expresar condiciones, usos del subjuntivo para dar consejos, usos del subjuntivo con expresiones temporales de futuro,frases de relativo con subjuntivo, perífrasis verbales, frases temporales, frases condicionales referidas al presente y al futuro y al pasado.
Literatura
  povinná literatura
 • TANO, MARCELO. Expertos:Curso avanzado de espanol orientado al mundo del trabajo. Libro de alumno. Barcelona: Difusión, 2011. ISBN 978-84-8443-586-0. info
 • CASTRO, Francisca. USO de la gramática espaňola - avanzado. 12. vyd. : Edelsa, 2006. ISBN 84-7711-135-9. info
  doporučená literatura
 • TANO, MARCELO. Expertos:Curso avanzado de espanol orientado al mundo del trabajo. Cuaderno de ejercicios. 2010. ISBN 978-84-8443-587-7. info
 • IRIARTE ROMERO, Emilio a Emilia NÚÑEZ PÉREZ. Empresa siglo XXI : el español en el ámbito profesional : libro de claves. Edited by Ángel Felices Lago. Madrid: Edinumen, 2009. 67 s. ISBN 9788498481976. info
 • CASTRO, FRANCISCA. uso de la gramática espanola. Nivel intermedio. Madrid: Edelsa, 2008. ISBN 978-84-7711-134-4. info
 • MACÍKOVÁ, Olga, Vlasta HLAVIČKOVÁ a Věra ŠPÍGLOVÁ. Španělsko-český a česko-španělský hospodářský slovník. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2003. 426 s. ISBN 80-7238-261-6. info
Výukové metody
Student se připravuje formou samostudia.
Metody hodnocení
Zkouška se skládá z písemné a ústní části
- 60% úspěšnost v písemné části zkoušky je podmínkou pro připuštění k ústní části
- požaduje se alespoň 60% úspěšnost u ústní zkoušky, která spočívá v diskusi na některé z odborných témat.
Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání (tj. používání nedovolených pomůcek, taháků, komunikačních prostředků, focení testů mobilními telefony, domlouvání se s jinými studenty během zkoušky), přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF.
Vyučovací jazyk
Španělština
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 9. 12. 2018 20:40, 49. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému