BKV_BAS2 Bakalářský seminář 2

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Dagmar Špalková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
BKV_BAS1 Bakalářský seminář 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako finální kurz motivující studenta k napsání bakalářské práce splňující veškeré požadavky na ní kladené.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen:
- zpracovat výsledky svého výzkumu,
- učinit závěry ze zjištění,
- formulovat doporučení,
- připravit se na obhajobu bakalářské práce.
Osnova
 • Osnova:
 • - průběžné konzultace postupu práce,
 • - dokončení závěrečné práce,
 • - závěrečná redakce textu,
 • - příprava na obhajobu práce.
Literatura
  povinná literatura
 • Aktuální studijní materiály předmětu Akademické psaní. https://www.econ.muni.cz/akap
 • http://www.econ.muni.cz/t619/
  doporučená literatura
 • ŠTĚPÁNEK, Libor, Janice DE HAAFF, Alena HRADILOVÁ, Colin KIMBRELL a David SCHÜLLER. Academic English - Akademická angličtina: Průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce. 2. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, a. s., 2018. 224 s. ISBN 978-80-271-0842-8. info
 • TICHÁ, Michaela. Průvodce psaním závěrečných prací : (nejenom pro ekonomy). Vydání první. Ostrava: Institut vzdělávání Sokrates, 2013. 150 stran. ISBN 9788086572772. info
 • ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. 159 s. ISBN 9788072017799. info
 • GERŠLOVÁ, Jana. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1. vyd. [Praha]: Professional Publishing, 2009. 148 s. ISBN 9788074310027. info
Výukové metody
Předmět je organizován formou individuálních konzultací studenta s vedoucím závěrečné práce.
Metody hodnocení
Bakalářský seminář má podobu konzultací s vedoucím bakalářské práce. Seminář je ukončen zápočtem udělovaným vedoucím bakalářské práce a jeho podmínkou je dopracování finální verze práce.
Informace učitele
Další doporučená literatura:
1. Česká norma – ČSN 01 6910. Úprava písemností psaných psacím strojem nebo zpracovaných textovými editory, ČNI, 1997
2. Závazné informace pro zpracování diplomových a bakalářských prací. Studijní katalogy Ekonomicko-správní fakulty pro prezenční a kombinované studium pro příslušný akademický rok.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 4 hodiny.
Formou individuálních konzultací s vedoucím práce. Zapisují si studenti, kteří absolvovali předmět BKV_BAS1.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023.