KMMATI Matematika I

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2006
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Mgr. Markéta Matulová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
Katedra aplikované matematiky a informatiky - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Rozvrh
So 23. 9. So 10:15–14:30 P101, So 10:15–14:30 P102, So 10:15–14:30 P106, So 21. 10. So 8:30–11:50 P101, So 8:30–11:50 P102, So 8:30–11:50 P106, Pá 8. 12. Pá 12:50–16:15 P101, Pá 12:50–16:15 P102, Pá 12:50–16:15 P106
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Matematika I (KMMATI) Cílem předmětu je seznámit studenta se základním matematickým aparátem potřebným při matematické formulaci řešení některých ekonomických úloh a k jejich řešení. Obsahem předmětu jsou základy lineární algebry , diferenciálního počtu funkcí jedné proměnné. V lineární algebře jde především o seznámení se s pojmem matice a o problematiku řešení systémů lineárních rovnic. V diferenciálním počtu se jedná především o opakování středoškolské látky.. Na tento kurz navazuje MATEMATIKA 2 (KMMAT2). Způsob ukončení kurzu: zkouška má dvě části, písemnou (90 minut) a ústní (asi 20 minut). Student při zkoušce musí prokázat schopnost řešit jednoduché úlohy a musí prokázat porozumění základních pojmů.
Literatura
  • KAŇKA, Miloš a Jiří HENZLER. Matematika pro ekonomy. 1. vyd. Praha: Ekopress, 1997. 373 s. ISBN 8086119017. info
  • KLŮFA, Jindřich a Jan COUFAL. Matematika pro ekonomy. 1. vyd. Praha: Ekopress, 1997. 405 s. ISBN 8086119009. info
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008.