PJI3N Jazyk I/3 - Němčina

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2006
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Helena Hušková (přednášející)
PhDr. Zdena Kuchařová Kalná (přednášející)
Mgr. Petra Sojková (přednášející)
Garance
PhDr. Zdena Kuchařová Kalná
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Skoupá
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PJI3N/1: St 8:30–10:05 S306, H. Hušková
PJI3N/2: St 10:15–11:50 S313, Z. Kuchařová Kalná
PJI3N/3: St 10:15–11:50 S306, H. Hušková
Předpoklady
PJI2N Jazyk I/2 - N
Úspěšné absolvování předmětu PJI2N.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jazyk I-a-a (JIZ) Ve třetím semestru se navazuje na učivo z 1. ročníku. Cyklicky se rozšiřují již probraná témata a přidávají se nová ze specializovanějších oblastí. Základní dovednosti se dále diverzifikují a studenti mají aplikovat své znalosti při hraní rolí, simulaci vyjednávání a při obchodních jednáních. Ohnisko zájmů se přesune na formální a stylistickou přesnost jazykového vyjadřování. Požadavky k zápočtu: aktivní účast na seminářích, nejméně 60% úspěšnost při závěrečném testu a seminární překlad..
Osnova
  • 1. Požadavky k zápočtu, úvod do prezentace WfF L1: Fusionen über Grenzen, Nkp: Handelskorrespondenz: Die aussere Form eines Geschäftsbriefes 2. WfF L2: eCommerce und Internet, Nkp: Anfrage 3. WfF L3: Ökonomie contra Ökologie, Nkp: Anfrage 4. WfF L5: Wege aus der Wirtschaftskrise,Konjunkturzyklus 5. WfF L6: Der Kapital markt, Nkp: Beantwortung von Anfragen 6. WfF L7: Was beeinflusst die Aktienkurse? Börse 7. WfF L 16: Tschechisches Handelsrecht, Nkp: Kaufvertrag 8. WfF L 17: Steuern, Nkp: Angebot 9. WfF L 18: Arbeit auf Abruf, Flexibilisierung der Arbeitszeit 10. WfF L 19: Organisationsstrukturen im Unternehmen, Nkp: Beanwortung von Angeboten 11.WfF L 20: Kostenarten, Nkp: Opakování obchodní korespondence 12.WfF L 21. Finanzbuchführung und Bilanz, Nkp:Opakování obchodní korespondence 13. Test
Literatura
  • HÖPPNEROVÁ, Věra. Hospodářská němčina pro pokročilé. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2002. 271 s. ISBN 8086119505. info
  • DREYER, Hilke a Richard SCHMITT. Lehr- und Übungs- CD-ROM der deutschen Grammatik. Ismaning: Hueber, 2002. 1 CD-ROM. ISBN 3-19-137255-5. info
  • DREYER, Hilke a Richard SCHMITT. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. 2. Aufl. München: Verlag für Deutsch, 1991. 320 s. ISBN 3-88532-608-6. info
  • KETTNEROVÁ, Drahomíra a Lea TESAŘOVÁ. Němčina pro komerční praxi. 1. vyd. Praha: Economia, 1991. 255 s. ISBN 80-85378-05-1. info
Metody hodnocení
Seminární forma výuky, požadavky k zápočtu: 80% aktivní účast na seminářích,soustavná průběžná příprava, 60% úspěšnost u zápočtového testu, samostatný referát na odborné téma, prezentace firmy
Vyučovací jazyk
Němčina
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008.