PJI1A Jazyk I/1 - Angličtina

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/4/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Bc. Milan Boháček, M.A. (přednášející)
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Fialová (přednášející)
Mgr. Jiřina Hrbáčková (přednášející)
PhDr. Helena Hušková (přednášející)
Mgr. Eva Lukáčová (přednášející)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová (přednášející)
Mgr. Bc. Eva Punčochářová (přednášející)
Mgr. Petra Stejskalová (přednášející)
Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková, Ph.D. (přednášející)
PaedDr. Marta Holasová, Ph.D. (pomocník)
Garance
Ing. Mgr. Blanka Pojslová
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Skoupá
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PJI1A/1: Út 8:30–10:05 S401, Čt 8:30–10:05 S401, J. Hrbáčková
PJI1A/10: Út 8:30–10:05 S306, Čt 8:30–10:05 S306, V. Dvořáčková
PJI1A/11: Út 10:15–11:50 S305, Čt 10:15–11:50 S305, M. Boháček
PJI1A/12: Út 12:00–13:35 S313, Čt 12:00–13:35 S313, E. Punčochářová
PJI1A/13: Út 12:00–13:35 S315, Čt 12:00–13:35 S315, B. Pojslová
PJI1A/14: Út 13:45–15:20 S401, Čt 13:45–15:20 S401, P. Stejskalová
PJI1A/15: Út 13:45–15:20 S313, Čt 13:45–15:20 S313, V. Dvořáčková, E. Punčochářová
PJI1A/16: Út 13:45–15:20 S305, Čt 13:45–15:20 S305, M. Boháček
PJI1A/17: Út 12:00–13:35 MT205, Čt 12:00–13:35 MT205, L. Fialová
PJI1A/18: Út 12:00–13:35 S314, Čt 12:00–13:35 S314, E. Lukáčová
PJI1A/19: Út 8:30–10:05 S314, Čt 8:30–10:05 S314, E. Lukáčová
PJI1A/2: Út 10:15–11:50 S401, Čt 10:15–11:50 S401, J. Hrbáčková
PJI1A/20: Út 13:45–15:20 MT205, Čt 13:45–15:20 MT205, L. Fialová
PJI1A/21: Út 13:45–15:20 S315, Čt 13:45–15:20 S315, E. Lukáčová
PJI1A/22: Út 15:30–17:05 MT205, L. Fialová
PJI1A/3: Út 12:00–13:35 S401, Čt 12:00–13:35 S401, P. Stejskalová
PJI1A/4: Út 8:30–10:05 S305, Čt 8:30–10:05 S305, M. Boháček
PJI1A/5: Út 10:15–11:50 S315, Čt 10:15–11:50 S315, B. Pojslová
PJI1A/6: Út 8:30–10:05 S313, Čt 8:30–10:05 S313, P. Stejskalová
PJI1A/7: Út 8:30–10:05 S315, Čt 8:30–10:05 S315, E. Punčochářová
PJI1A/8: Út 8:30–10:05 MT205, Čt 8:30–10:05 MT205, L. Fialová
PJI1A/9: Út 10:15–11:50 MT205, Čt 10:15–11:50 MT205, V. Dvořáčková, E. Punčochářová
Předpoklady
Znalost obecného jazyka na maturitní úrovni.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 598 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/598, pouze zareg.: 0/598, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/598
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Angličtinu jako Jazyk I (PJI) si zvolí student, který v ní dosáhl pokročilosti na maturitní úrovni (student si může vybrat angličtinu, němčinu nebo francouzštinu). V první etapě čtyřsemestrového kurzu budou studenti uvedeni do odborného jazyka v běžných ekonomických a obchodních kontextech, což představuje:
- rozšiřování obecné i odborné slovní zásoby (asi o 500 lexikálních jednotek),
- aktivování gramatických struktur typických pro odborný jazyk,
- aplikaci zásad cizojazyčné obchodní korespondence,
to vše při respektování specifických rysů různých jazyků. Důraz je kladen nejen na rozvíjení komunikačních dovedností a studium jazykových struktur, ale také na seznamování se s reáliemi zemí, v nichž se příslušným jazykem hovoří. Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět obecnému ekonomickému textu střední obtížnosti,
- hovořit o probraných ekonomických tématech a
- zorientovat se v anglické ekonomické terminologii vztahující se k probraným tématům.
Osnova
 • Během semestru budou probrána následující témata, vycházející z lekcí 1 až 7 používané učebnice:
 • Unit 1 - Alliances
 • Unit 2 - Projects
 • Unit 3 - Teamworking
 • Unit 4 - Information
 • Unit 5 - Technology
 • Unit 6 - Advertising
 • Unit 7 - Law
Literatura
 • TRAPPE, Tonya a Graham TULLIS. Intelligent business : upper intermediate : coursebook. 1st ed. Harlow: Longman, 2006. 176 s. ISBN 0582848091. info
 • PILE, Louise. Intelligent business : upper intermediate : workbook. 1st ed. Harlow: Longman, 2006. 96 s. ISBN 0582840597. info
 • BRANDEJSKÁ, Zdeňka. Intelligent vocabulary : glosář k učebnici Intelligent business: upper intermediate. Edited by Eva Trumpešová-Rudolfová - Milan Boháček. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 101 s. ISBN 9788021043893. info
Metody hodnocení
Tento předmět je vyučován pouze seminární formou a je ukončen zápočtem. Předpoklady pro zápočet jsou následující:
- 80% aktivní účast v seminářích (soustavná průběžná příprava a plnění zadaných úkolů),
- 60% úspěšnost u zápočtového testu,
- vypracování seminární práce (shrnutí ekonomického článku v rozsahu 250 slov dle instrukcí vyučujícího a s datem odevzdání stanoveným vyučujícím).
Dopustí-li se student u zápočtového testu nedovoleného jednání, zejména používání různých nedovolených pomůcek („taháků“), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh závěrečného testu, přeruší učitel test a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu (seminární práce).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2008/PJI1A