MPF_BUCP Burzy a cenné papíry

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2010
Rozsah
2/1. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (přednášející)
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (cvičící)
Garance
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Rozvrh
St 11:05–12:45 P101
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPF_BUCP/01: každou sudou středu 9:20–11:00 P403, O. Rejnuš
MPF_BUCP/02: každou lichou středu 9:20–11:00 P403, O. Rejnuš
Předpoklady
! PFBUCP Burzy a cenné papíry
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 160 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/160, pouze zareg.: 0/160, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/160
Mateřské obory/plány
předmět má 24 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na problematiku cenných papírů a jejich obchodování na veřejných organizovaných trzích. Výklad směřuje od podstaty funkce burzovních trhů přes systémové vymezení jejich vnitřní struktury až k mechanismu jejich fungování a k ekonomickým dopadům v případě jejich selhání. Následně se zaměřuje na základní druhy finančních investičních instrumentů, zejména pak na burzovně obchodovatelné cenné papíry, jakož i na termínové derivátové instrumenty, cenné papíry fondů kolektivního investování a strukturované produkty. Zároveň věnuje rovněž pozornost subjektům, které se na obchodech s cennými papíry podílejí. A v neposlední řadě je jeho obsahem i fundamentální, technická a psychologická analýza, jakož i praktický nácvik obchodování cenných papírů jak na burzách v České republice, tak v zahraničí. Absolvováním předmětu získá student jednak komplexní pohled na význam finančních investičních instrumentů, jednak se naučí znát jejich specifické vlastnosti. To mu, společně s nabytými praktickými poznatky ohledně zásad investování a znalostí, jak s nimi obchodovat, umožní provádět obchodní transakce jak v České republice, tak i na zahraničních burzách.
Osnova
  • Osnova přednášek: 1) Význam organizovaných trhů a jejich vliv na funkci finančního a ekonomického systému. 2) Burzovní systémy a způsoby jejich fungování. 3) Specifické funkce jednotlivých dílčích segmentů burzovního systému. 4) Základní faktory investiční strategie 5) Základní druhy akcií, jejich vlastnosti a způsoby obchodování. 6) Fundamentální analýza. 7) Technická analýza. 8) Psychologická analýza. 9) Základní druhy dluhopisů, jejich vlastnosti a způsoby obchodování. 10) Investování prostřednictvím fondů kolektivního investování. 11) Termínové derivátové obchody (obchodování kontraktů futures a burzovních opcí). 12) Specifické vlastnosti strukturovaných produktů a jejich obchodování. 13) Specifika burzovního obchodování komodit a cizích měn. Osnova cvičení: 1) Úvod do studia předmětu „Cenné papíry a burzy“. 2) Burzovní systémy burz cenných papírů, způsoby burzovního obchodování. 3) Burzovní obchodování cenných papírů v České republice (praktický nácvik obchodování) 4) Kontrolní test; investování prostřednictvím podílových a investičních fondů 5) Burzovní obchodování cenných papírů na zahraničních burzách (praktický nácvik obchodování na burzách v USA a SRN). 6) Seminář s makléřem 7) Zápočtový test
Literatura
  • REJNUŠ, Oldřich. Cenné papíry a burzy. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. 400 s. ISBN 9788021438057. info
  • REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. První vydání. Ostrava: Key Publishing, 2008. 544 s. Ekonomie. ISBN 978-80-87071-87-8. info
  • REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie - Finanční trhy. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. 352 s. 4. aktualizované a rozšířené vydání. ISBN 978-80-214-3703-6. info
  • MISHKIN, Frederic S. The economics of money, banking and financial markets. 7th ed. Boston: Addison-Wesley, 2004. xxxix, 679. ISBN 0-321-12235-6. info
  • MUSÍLEK, Petr. Finanční trhy a investiční bankovnictví. Praha: ETC Publishing, 1999. 852 s. ISBN 80-86006-78-6. info
  • DVOŘÁK, Petr. Finanční deriváty. Vyd. 3. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1998. 237 s. ISBN 8070796332. info
  • SHARPE, William F. a Gordon J. ALEXANDER. Investice. Translated by Zdeněk Šlehofr. 4. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1994. 810 s. ISBN 80-85605-47-3. info
Výukové metody
Výuka sestává z přednášek a cvičení. Přednášky probíhají každý týden, cvičení ve čtrnáctidenních intervalech a jsou praktického zaměření.
Metody hodnocení
Podmínkou připuštění k ústní zkoušce je úspěšné napsání kontrolního a zápočtového testu, jenž je nedílnou součástí zkoušky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PFBUCP.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.