CKJ_JAZA Angličtina

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/0. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Bc. Milan Boháček, M.A. (přednášející)
Mgr. Lucie Fialová (přednášející)
Mgr. Jiřina Hrbáčková (přednášející)
PhDr. Helena Hušková (přednášející)
Mgr. Eva Lukáčová (přednášející)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová (přednášející)
Mgr. Bc. Eva Punčochářová (přednášející)
Mgr. Petra Stejskalová (přednášející)
Agnieszka Suchomelová-Polomska, M.A. (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Blanka Pojslová
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Skoupá
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Přípravný kurz The First Insights into Business English I, sekce A má studentům poskytnout první polovinu uceleného materiálu, který svojí strukturou a obsahem zcela odpovídá zkouškovému testu z angličtiny jako jazyka I v kombinovaném studiu. Sekce A obsahuje dva bloky z celkového počtu 4 bloků (bloky 3 a 4 jsou předmětem sekce B). Každý blok pokrývá látku 3 lekcí učebnice The First Insights into Business, se kterými koresponduje na poli slovní zásoby a překladu. Pro oblast gramatiky si kurz volí knihou nastíněná témata, rozsahem je ovšem významně překračuje. V částech poslechová cvičení a dopis jsou použity jiné zdroje na úrovni intermediate.
Literatura
    povinná literatura
  • First insights into business : students' book. Edited by Sue Robbins. New rev. ed. Harlow: Longman, 2004. 175 s. ISBN 0582846625. info
  • MANTON, Kevin. First insights into business : workbook. Rev. ed. Harlow: Longman, 2004. 88s. ISBN 0582837995. info
    doporučená literatura
  • BENDOVÁ, Alena, Silvie BILKOVÁ a Blanka POJSLOVÁ. Slovníček k učebnici First insights into business (Sue Robbins, Kevin Manton). 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 61s. ISBN 8021042087. info
  • BENDOVÁ, Alena. Kontrolní cvičení s klíčem : modul A. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 105 s. ISBN 8021031972. info
  • BENDOVÁ, Alena. Kontrolní cvičení s klíčem : modul B. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 99 s. ISBN 8021031980. info
Metody hodnocení
Bez ukončení.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.