BKM_VTMA Mathematics Entrance Test

Faculty of Economics and Administration
Autumn 2015
Extent and Intensity
0/0. Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
RNDr. Luboš Bauer, CSc. (seminar tutor)
Ing. Mgr. Markéta Matulová, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Vít Mikulík, Ph.D. et Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
RNDr. Luboš Bauer, CSc.
Department of Applied Mathematics and Computer Science - Faculty of Economics and Administration
Supplier department: Department of Applied Mathematics and Computer Science - Faculty of Economics and Administration
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Všichni nově přijatí studenti bakalářského i magisterského studia absolvují na začátku 1. semestru vstupní test z matematiky. Předmět slouží pro technickou realizaci tohoto testu. O technických podrobnostech budou studenti informováni e-mailem před zahájením testování. Studenti, kteří v tomto testu nebudou úspěšní, si musí chybějící znalosti ze středoškolské matematiky doplnit, aby mohli úspěšně absolvovat povinný kurz MATEMATIKA ve 2. semestru. Těmto studentům se doporučuje absolvovat přípravný kurz MATEMATIKA 0, který bude probíhat v 1. semestru v režimu celoživotního vzdělávání. Tento přípravný kurz bude možno zakoupit prostřednictvím Obchodního centra MU. Požadovaná témata ze středoškolské matematiky: 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin 2. Číselné obory 3. Základní poznatky z algebry 4. Funkce 5. Rovnice a nerovnice 6. Posloupnosti a řady 7. Kombinatorika, počet pravděpodobnosti, statistika 8. Matematická analýza (limity, základní pojmy diferenciálního a integrálního počtu) 9. Analytická geometrie Doporučená literatura: POLÁK, Josef. Přehled středoškolské matematiky. 8. vyd. Praha : Prometheus, 2003. 608 s. ISBN 8071962678 (s výjimkou kapitoly 9) popř. učebnice matematiky pro gymnázia
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
Information about innovation of course.
This course has been innovated under the project "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)" which is cofinanced by the European Social Fond and the national budget of the Czech Republic.

logo image
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2015, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/autumn2015/BKM_VTMA