MPJ_PJPFD Präsentationstechniken und -fertigkeiten in Deutsch

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Pavlína Dufková (cvičící)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Petra Sojková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě – Fakultní oddělení celoškolských kateder – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě – Fakultní oddělení celoškolských kateder – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPJ_PJPFD/01: Čt 16:00–17:50 S401, kromě Čt 21. 9., kromě Čt 9. 11., P. Dufková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Prezentační dovednosti v němčině (Präsentationstechniken und -fertigkeiten in Deutsch) je nabízen i studentům mimo mateřské obory ESF a je otevřen i ostatním studentům z jiných fakult s konverzačními schopnostmi v německém jazyce. Kurz má studentům umožnit, aby se zdokonalili v komunikaci jak s německy hovořícím partnerem, tak i v profesním životě obecně.
Hlavním cílem kurzu je: - seznámení se základními technikami při tvorbě a přednesu prezentace; - rozšíření slovní zásoby vztahující se k této tematice; - ověření si nově získaných dovedností formou praktických výstupů před publikem.
Výstupy z učení
Student se v jednotlivých krocích seznámí se strukturou prezentací, rozšíří si slovní zásobu o formální slovní obraty a zvládne obsahovou, formální i technickou stránku prezentace.
Osnova
 • 1. Körperhaltung und Atmung - Zusammenhang zwischen Körperhaltung und Atmung - Bewusstes Atmen
 • 2. Körpersprache - Gestik, Mimik - Nonverbale Kommunikation - Kontakt mit dem Publikum herstellen - Übungen : Spiele
 • 3. Sprache - paraverbale Mittel, Rolle der Angst - Paradigma der verbalen Kommunikation - Aussprache und Intonation - Sprechübungen, Zungenbrecher
 • 4. Redemittel zum Ausbau von Ausdrucksfähigkeit - das Gespräch einleiten, um das Wort bitten - Argumente einbringen - Thema ergänzen, differenzieren
 • 5. Redemittel zum Ausbau von Ausdrucksfähigkeit - etwas betonen - sich auf vorher Gesagtes beziehen - zu einem anderen Punkt überleiten - Ergebnisse zusammenfassen - die Präsentation beenden
 • 6. Stil der fachsprachlichen Kommunikation - häufige Wendungen - Idiomatik - Bildhaftigkeit - Satz- und Textstruktur
 • 7. Vorbereitung der Präsentation - Material sammeln und ordnen - Material strukturieren - Einstieg in die Präsentation formulieren und präsentieren
 • 8. Vorbereitung der Präsentation - die Kernaussagen formulieren und präsentieren - die Präsentation abschließen - Drei-Minuten- Reden einüben
 • 9. Präsentationstechniken - Textbaupläne - Einsatz von Hilfsmitteln - Visualisierung
 • 10. Eine Idee präsentieren - Fünf Punkte - Rede - Struktur - Übungen zu selbstgestellten Themen 1
 • 11. Ein Produkt präsentieren - Besonderheiten der Produktpräsentation - Beispiel : Video
 • 12. Eine Firma präsentieren - Struktur der Firmenpräsentation - Umgang mit Angaben, Daten und Zahlen - Beispiel: Video
 • Auswertung .
Literatura
  doporučená literatura
 • Nils Schulenburg, Exzellent präsentieren, Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2017, ISBN-13: 978-3658123024
 • Volker Eismann, Training berufliche Kommunikation - B2/C1: Erfolgreich bei Präsentationen, Cornelsen Verlag, 2006, ISBN: 9783060203703
 • René Borbonus, Die Kunst der Präsentation, Junfermann Verlag, Paderborn, 2016, ISBN-13: 9783955715458
 • Brehler, R.: Modernes Redetraining. Emmen ,1998. ISBN 3-85002-382-6
Výukové metody
Předmět je vyučován formou semináře.
Metody hodnocení
Prezentace hospodářsko-politického tématu v německém jazyce a vyhodnocení.
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho může vyučující uzavřít předmět hodnocením zkoušky nebo zápočtu v ISu známkou až "FFF" a děkan může zahájit disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.