DMPOS Metody počítačových sítí

Fakulta informatiky
podzim 2020
Rozsah
3/0/2. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc. (přednášející)
Ing. Dana Komárková (pomocník)
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. (přednášející)
doc. Mgr. Hana Rudová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.
Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Fakulta informatiky
Předpoklady
! NOWANY ( DEMBSY Embedded systems , DFOME Formální metody , DMKZI Kvantové zpracování informace , DPGZO Grafika a zpracování obrazu , DMZDD Zpracování digitálních dat , DPITS Podnikové IT systémy a služby , DZPJUI Metody ZPJ a UI , DPOSO Pokroky v souběžnosti , DRPSEC Research in comp.security ) && SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je veden přednášejícím ve spolupráci se školitelem studenta. Cílem je propojit individuální výzkumnou aktivitu studentů s širším kontextem výzkumu v oblasti počítačových sítí. Konkrétní témata se budou věnovat významným oblastem aktuálního výzkumu, a to protokolům (na nejrůznějších úrovních ISO OSI modelu, od optické vrstvy po aplikačně orientované protokoly), sítím jako rozsáhlým distribuovaným systémům (koordinace distribuovaných zdrojů, plánování v distribuovaném prostředí apod.), organizaci sítí (peer to peer, senzorické) apod. Studenti budou samostatně pracovat na konkrétním tématu, které bude vybráno v konzultaci se školitelem. Studenti budou mít možnost průběžných konzultací. Konkrétní témata budou vybírána tak, aby pokud možno podporovala týmovou spolupráci a odpovídala studijnímu zaměření disertační práce.
Osnova
  • Konkrétní osnova bude vždy přizpůsobena zvolenému individuálnímu tématu, jak odpovídá charakteru předmětu,
Literatura
  • GOUDA, Mohamed G. Elements of network protocol design. New York: John Wiley & Sons, 1998. xviii, 506. ISBN 0471197440. info
  • The grid :blueprint of a new computing infrastructure. Edited by Ian Foster - Carl Kesselman. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers, 1999. xxiv, 677. ISBN 1-55860-475-8. info
  • FOSTER, Ian. Designing and building parallel programs :concepts and tools for parallel software engineering. Reading: Addison-Wesley Publishing Company, 1995. xiii, 381. ISBN 0-201-57594-9. info
  • Just samples as the literature will be specfified based on a selected theme
Výukové metody
Konzultace, samostatná práce včetně případné laboratorní práce
Metody hodnocení
Předmět ukončen zápočtem na základě zpracovaného tématu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2020/DMPOS