I013 Logické programování I

Fakulta informatiky
jaro 2002
Rozsah
2/1. 3 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.
Vyučující
Mgr. Adriana Strejčková (cvičící)
doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Miloslav Nepil, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Karel Pala, CSc.
Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
Rozvrh
Čt 13:00–14:50 D2
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
I013/01: každé liché pondělí 17:00–18:50 B204
I013/02: každé sudé pondělí 17:00–18:50 B204
I013/03: každý lichý pátek 8:00–9:50 B011
I013/04: každé sudé úterý 11:00–12:50 B003
Předpoklady
I008 Výpočtová logika &&! U410 Logické progr. pro VT
Vyžaduje se absolvování přednášky I008 Výpočtová logika, pokud je předmět studován v rámci magisterského studia odborné informatiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Logika prvního řádu, Hornovy klauzule a programy, modely, SLD rezoluce.
 • Negace, SLDNF rezoluce, stratifikované programy.
 • Řízení výpočtu, ořezávání stromu důkazů, řez.
 • Prolog, základní programovací techniky, extralogické predikáty, aritmetika.
 • Implementace Prologu. Warrenův abstraktní počítač.
 • Logické programování a paralelismus, konkurentní systémy (Concurrent Prolog, Parlog, GHC).
 • Ploché (flat) paralelní logické jazyky.
 • Logické programování s omezujícími podmínkami, kombinatorické úlohy.
Literatura
 • APT, Krzysztof R. From logic programming to Prolog. London: Prentice Hall, 1997. xviii, 328. ISBN 0-13-230368-X. info
 • NILSSON, Ulf a Jan MAŁUSZYŃSKI. Logic, programming and Prolog. Chichester: John Wiley & Sons, 1990. xiv, 285. ISBN 0471926256. info
 • O'KEEFE, Richard A. The Craft of Prolog. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology, 1990. 387 s. ISBN 0262150395. info
 • STERLING, Leon a Ehud Y. SHAPIRO. The art of Prolog : advanced programming techniques. 4th ed. Cambridge: MIT Press, 1987. x, 437. ISBN 0262192500. info
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemkou, na níž navazuje volitelná ústní zkouška
Navazující předměty
Informace učitele
Některé základní informace o předmětu je možno nalézt přes www stránku přednášejícího v oddíle výuka. Absolvování předmětu I008 je povinné pro studenty magisterskeho studijniho programu informatika. Pro ostatní studijní programy je doporučené, pro studenty bez předchozí I008 bude k dispozici stručný sylabus pro samostudium.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 1996, léto 1997, léto 1998, jaro 1999, jaro 2000, jaro 2001.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/jaro2002/I013