EN

FI:I014 Funkcionální programování - Informace o předmětu

I014 Funkcionální programování

Fakulta informatiky
jaro 2002
Rozsah
3/0. 3 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.
Vyučující
RNDr. Libor Škarvada (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc.
Katedra teorie programování - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: RNDr. Libor Škarvada
Rozvrh
St 17:00–19:50 D1
Předpoklady
I015 Úvod do funkc. progr.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurs přináší pohled na funkcionální jazyky z hlediska jednoduchých matematických formalismů, kterými jsou různé modifikace a rozšíření (typovaného) lambda kalkulu. Věnuje se rovněž problematice implementace interpretů a kompilátorů a optimalizaci výpočtu.
Osnova
 • Netypovaný a typovaný lambda kalkul. Silná normalizace, Churchova-Rosserova vlastnost.
 • Rekurse, věta o pevném bodě.
 • Jazyk PCF a jeho sémantika.
 • Typy. Problém otypování.
 • Polymorfismus. Predikativní a impredikativní typové systémy.
 • Typové třídy a konstruktorové třídy. Podtypy a typové systémy pro OOP.
 • Imperativní prvky, vstup/výstup, ošetření výjimek, nedeterminismus, přepisovatelná pole, stav. Pokračování.
 • Monády. Monadický datový typ IO.
 • Implementace funkcionálních jazyků. SECD stroj. Překlad definic podle vzoru, strážených klauzulí, intensionálních seznamů.
 • Grafová redukce. G-stroj. Superkombinátory, vynášení.
 • Optimální redukce, plná lenost, plně líné vynášení.
Literatura
 • FIELD, Anthony J. a Peter G. HARRISON. Functional programming. 1st ed. Wokingham: Addison-Wesley Publishing Company, 1988. 602 s. ISBN 0-201-19249-7. info
 • JONES, Simon L. Peyton. The implementation of functional programming languages. New York: Prentice Hall, 1987. xvi, 445 s. ISBN 0-13-453325-9. info
Metody hodnocení
Kurs je ukončen závěrečnou písemnou zkouškou.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 1996, léto 1997, léto 1998, jaro 1999, jaro 2000, jaro 2001.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/jaro2002/I014