IV029 Úvod do transparentní intenzionální logiky

Fakulta informatiky
podzim 2022
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. RNDr. Marie Duží, CSc. (přednášející), doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.
Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Rozvrh
Čt 22. 9. 12:00–15:50 C525, Čt 6. 10. 12:00–15:50 C525, Čt 20. 10. 12:00–15:50 C525, Čt 3. 11. 12:00–15:50 C525, Čt 10. 11. 12:00–15:50 C525, Čt 24. 11. 12:00–15:50 C525, Čt 8. 12. 12:00–15:50 C525
Předpoklady
Znalost základů predikátové logiky 1. řádu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 74 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Absolvent předmětu získá znalosti z poměrně mladé disciplíny Procedurální sémantika a reprezentace znalostí, která však patří k základům umělé inteligence.
Přesné určení významu výrazu přirozeného jazyka spočívá v nalezení algoritmicky strukturované procedury, tj. konstrukce, kterou výraz reprezentuje či kóduje. Přitom tato analýza musí být natolik přesná, aby na jejím základě mohly být provedeny adekvátní inference. Zároveň je nutno výsledky analýzy formalizovat tak, aby je bylo možno automaticky zpracovávat.
Výstupy z učení
Studenti se naučí související problémy řešit takovým způsobem, aby nedocházelo k nežádoucím paradoxům usuzování. Správná analýza, tj. adekvátní logická konstrukce, je nutnou podmínkou korektní inference a může pak sloužit např. jako podklad pro reprezentaci znalostí ve znalostních systémech umělé inteligence, umožňuje přesný (i automatický) překlad do jiného jazyka, využití v multi-agentních systémech pro komunikaci agentů, apod.
Osnova
 • Deduktivní usuzování jako předmět logiky.
 • "Paradoxní" úsudky - nedokonalá analýza premis.
 • Omezení predikátové logiky 1. řádu, Frege-Church schéma, princip extenzionality, denotační sémantika vs. procedurální sémantika.
 • Transparentní intensionální logika: konstrukce jakožto procedura.
 • Jednoduchá teorie typů zahrnující neprocedurální objekty, epistémická báze, intenze a extenze.
 • Rozvinutá teorie typů zahrnující procedurální objekty.
 • Tři druhy kontextu: extenzionální, intenzionální a hyperintenzionální.
 • Pravidla substituce a existenční generalizace
 • Problémy neexistence a modality.
 • Ontologie jako logika intensí, konceptuální analýza.
 • Logika postojů, reprezentace znalostí a hyperintense.
 • Dynamické usuzování a temporální logiky.
 • Komunikace agentů v multi-agentním systému.
Literatura
 • DUŽÍ, Marie a Pavel MATERNA. TIL jako procedurální logika : průvodce zvídavého čtenáře Transparentní intensionální logikou. 1. vyd. Bratislava: Aleph, 2012. 412 s. ISBN 9788089491087. info
 • DUŽÍ, Marie, Bjorn Thoring F. JESPERSEN a Pavel MATERNA. Procedural Semantics for Hyperintensional Logic. First edition. Berlin: Springer Verlag, 2010. 552 s. Logic, Epistemology, and the Unity of Sciences, 17. ISBN 978-90-481-8811-6. info
 • TICHÝ, Pavel. The foundations of Frege's logic. Berlin: Walter de Gruyter, 1988. xiii, 303. ISBN 3110116685. info
Výukové metody
přednášky, diskuse, konzultace, řešení základních úloh korespondenční formou
Metody hodnocení
Písemná zkouška s řešením základních úloh, ústní kolokvium.
Informace učitele
http://www.cs.vsb.cz/duzi/
Doplňkové materiály k předmětu najdou studenti na:        http://www.cs.vsb.cz/duzi/
Možnost konzultací rovněž prostřednictvím email: marie.duzi@vsb.cz
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2022/IV029