MA004 Lineární algebra a geometrie II

Fakulta informatiky
jaro 2005
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.
Vyučující
doc. RNDr. Martin Čadek, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Martin Čadek, CSc.
Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Martin Čadek, CSc.
Rozvrh
Čt 14:00–15:50 U5
Předpoklady
! M004 Lineární algebra II
Předpokládá se znalost základních pojmů lineární algebry. MB003 Lineární algebra
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem tohoto druhého kurzu z lineární algebry je seznámit studenty s dalšími základními pojmy jako jsou afinní prostor, bilineární a kvadratické formy, vlastní čísla a vlastní vektory lineárních operátorů. Podrobněji se probírají prostory se skalárním součinem a vlastnosti ortogonálních, unitárních a samoadjungovaných operátorů. Tyto partie jsou aplikovány v afinní a euklidovské geometrii. Závěr je věnován Jordanovu kanonickému tvaru.
Osnova
  • Afinní geometrie: afinní prostory a podprostory, vzájemná poloha, geometrické úlohy, afinní zobrazení. Lineární formy: definice, duální vektorový prostor, duální báze a duální lineární zobrazení. Bilineární a kvadratické formy: definice, matice vzhledem k dané bázi, diagonalizace, signatura, Sylvestrův zákon setrvačnosti. Euklidovká geometrie: kolmá projekce, vzdálenost a odchylka afinních podprostorů. Lineární operátory: invariantní podprostory, vlastní čísla a vektory, charakteristický polynom, algebraická a geometrická násobnost vlastních čísel, podmínky diagonalizovatelnosti. Ortogonální a unitární operátory: definice a základní vlastnosti,vlastní čísla a jejich geometrický význam. Samoadjungované operátory: adjungovaný operátor, symetrické a hermitovské matice, spektrální rozklad, věta o hlavních osách. Jordanův kanonický tvar: nilpotentní endomorfismy, kořenové podprostory, výpočet pomocí řetězců.
Literatura
  • Slovák, Jan. Lineární algebra. Učební texty. Brno:~Masarykova univerzita,1998. 138. elektronicky dostupné na http://www.math.muni.cz/~slovak.
  • Zlatoš, Pavol. Lineárna algebra a geometria. Předběžné učební texty MFF UK v Bratislavě.
Metody hodnocení
Početní a teoretické zvládnutí přednesené látky (porozumnění základním pojmům a větám, jednoduché důkazy).
Informace učitele
http://www.math.muni.cz/~slovak http://www.math.muni.cz/~cadek
Písemná zkouška má část početní a teoretickou. Studenti, kteří z každé časti získají aspoň 50 % bodů, postupují k ústní zkoušce. Při ní bude vyžadováno porozumění předneseným tématům a schopnost demonstrovat vyložené pojmy a věty na příkladech. Požadavky ke kolokviu: získat z každé časti písemky aspoň 40% bodů. Požadavky k zápočtu: získat z celé písemky aspoń 35% bodů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/jaro2005/MA004