PA156 Dialogové systémy

Fakulta informatiky
jaro 2023
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Luděk Bártek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Luděk Bártek, Ph.D.
Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Ivan Kopeček, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 52 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška zahrnuje základní problematiku současného stavu vývoje, implementace a aplikací dialogových systémů. Základním cílem přednášky je presentovat ucelený přehled o současném stavu problematiky daného oboru a nastínit možnosti dalšího vývoje.
Výstupy z učení
Student bude schopen navrhnout dialogové systémy s využitím odpovídajících soudobých technologií.
Osnova
 • Historie, problém komunikace člověka s počítačem (Elisa, expertní systémy, virtuální realita)
 • Základní technologie dialogových systémů (principy syntézy a rozpoznávání řeči, multimodální rozhraní)
 • Principy počítačové analýzy řeči a přirozeného jazyka (problematika formálních modelů přirozeného jazyka - Chomského model, alternativní modely, statistický přístup, sémantická a pragmatická analýza)
 • Struktura a modely dialogu, základní typy dialogů (Konverzační analýza, principy a charakteristiky kooperativního a nekooperativního dialogu)
 • Dialogové strategie (Typy dialogových strategií, souvislosti s teorií her s důrazem na kooperativní dialog)
 • Syntaxe, sémantika a pragmatika dialogu (Formální popis dialogu a dialogových strategií, metody sémantické analýzy, pragmatické aspekty)
 • Počítačové zpracování a modelování emocí (Význam emocí pro dialogové strategie, prostředky detekce a analýzy emocí)
 • Interpretace a generování věty v rámci dialogu (Problematika větné a slovní nejednoznačnosti, dialogový kontexty)
 • Struktura dialogových systémů (základní moduly dialogových systémů a jejich funkce)
 • Jazyky pro zápis a programování dialogů, Standardy W3C Voice Browser Activity (VoiceXML, SRGS, SISR, SSML, ... a možnosti využití pro zápis a generování dialogových strategií)
 • Modelování uživatele (metody modelování uživatele v souvislosti s dialogovými systémy)
 • Simulace a testování dialogového systému (metody simulace a testování, metoda WOZ)
 • Implementace a aplikace, výhledy do budoucna (využití dialogových systémů, aplikace pro nevidomé, budoucnost dialogových systémů)
Literatura
 • Kopeček, Ivan. Dialogové systémy. Studijní podklady pro distanční studium,
 • MCTEAR, Michael. Spoken dialogue technology : toward the conversational user interface. Edited by T. V. Raman. New York: Springer, 2004. xii, 432. ISBN 1852336722. info
 • PSUTKA, Josef. Komunikace s počítačem mluvenou řečí. Praha: Academia, 1995. 287 s. ISBN 8020002030. info
Výukové metody
Přednášky. Prezentace teoretických základů a hlavních aplikací. Diskuze.
Metody hodnocení
Zkouška se skládá z písemného testu a ústní části, která je typicky věnována vyjasnění nejasných bodů písemného testu.
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/~kopecek/stud.htm
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.