PA167 Rozvrhování

Fakulta informatiky
jaro 2019
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Hana Rudová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 24 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět zpřístupní znalosti o různých typech rozvrhovacích problémů z pohledu teoretického a zejména praktického, ukáže obecné řešící metody používané pro rozvrhovací problémy i nejvýznamnější specifické přístupy využívané pro konkrétní praktické rozvrhovací problémy.
Výstupy z učení
Absolvent bude seznámen z problematikou rozvrhování z teoretického i praktického pohledu.
Absolvent bude umět identifikovat a popsat různé rozvrhovací problémy, které se vyskytují v praxi.
Absolvent bude znát obecně použitelné metody pro řešení rozvrhovacích problémů v průmyslu a ve službách.
Absolvent bude znát algoritmy a řešící metody pro konkrétní rozvrhovací problémy jako je plánování projektu, rozvrhování provozu na montážní lince nebo rozvrhování výuky.
Absolvent bude schopen s pomocí nastudovaných algoritmů a metod rozvrhovací problémy vyřešit.
Osnova
  • Příklady a popis problému rozvrhování, Grahamova klasifikace rozvrhovacích problémů.
  • Obecné řešící metody: řídící pravidla, matematické programování, lokální prohledávání, programování s omezujícími podmínkami.
  • Plánování projektu: reprezentace projektu, kritická cesta, kompromis mezi časem a cenou, pracovní síla.
  • Plánování úloh: řídící pravidla, metoda větví a mezí, matematické programování, posunování kritického místa.
  • Rozvrhování montážních systémů: montážní linka s flexibilním časem, s fixním časem, s paralelními pracovními stanicemi.
  • Rezervace: intervalové rozvrhování, rezervace s rezervou.
  • Timetabling: identické vs. specifické zdroje, vazba na rezervační systémy. Rozvrhování výuky a univerzitní rozvrhování předmětů.
  • Rozvrhování zaměstnanců.
Literatura
  • PINEDO, Michael. Planning and Scheduling in Manufacturing and Services. : Springer, 2005. Springer Series in Operations Research. info
Výukové metody
Předmět je vyučován ve formě standardní přednášky. Přednáška je zejména orientována na výuku metod řešení a algoritmů pro různé typy rozvrhovacích problémů. Přednášky zahrnují i příklady na procvičení studovaných metod. Rozsáhlá sbírka příkladů pokrývající celé učivo umožňuje samostatné procvičení probírané látky.
Metody hodnocení
Celkový počet bodů za domácí úkoly a za závěrečnou písemku určuje hodnocení, které je předpokládáno následující: A 100 a více, B 90-99, C 80-89, D 70-79, E 60-69.
V průběhu semestru budou zadány dvě domácí úlohy. Za jednu domácí úlohu lze získat až 10 bodů. Každý student je povinen získat za domácí úlohy alespoň 8 bodů z celkového počtu 20 bodů.
Závěrečná písemná zkouška se skládá z cca 9 příkladů a je možné za ni získat až 100 bodů. Typy otázek: příklad na výpočet konkrétního rozvrhu (zadán problém, případně i metoda); srovnávací; algoritmy; pojmy. K dispozici je sbírka cca 240 vzorových příkladů, na jejichž základě budou sestavovány písemné práce.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/~hanka/rozvrhovani
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2018 16:38, 29. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému