PA180 Interim Project I+II

Fakulta informatiky
jaro 2021
Rozsah
0/0/16. 15 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. (přednášející)
Bc. Alena Hooperová (přednášející)
Garance
RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: Bc. Alena Hooperová
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Předpoklady
PV206 Communication and Soft Skills &&( PA179 Project Management || NOW ( PA179 Project Management ))&&((! PA185 Interim Project I )&&(!( NOW ( PA185 Interim Project I ))))&& SOUHLAS
PV203 and PA181 and PA116 and PV207 and PA179.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The goal is to complete an internship in a business on a job position that requires T-shaped skills.
Výstupy z učení
At the end of the course students should be able to work on a junior level position in a service oriented company.
Osnova
 • Stáž spočívá v práci v organizaci (firma, veřejnoprávní instituce apod.), jejíž činnost odpovídá zaměření studovaného oboru. Délka stáže je 600 pracovních hodin, z toho minimálně 300 hodin v období výuky daného semestru. Stáž absolvovaná v semestru PODZIM může začít nejdříve 1.7., stáž absolvovaná v semestru JARO může mít počátek nejdříve 1.1. daného roku.
 • OBECNÉ INFORMACE:
 • Náplň činnosti studenta v průběhu stáže musí odpovídat tzv. T-shaped zaměření, kde jsou vyžadovány hluboké znalosti a zkušenosti z informatiky a současně široký přehled a základní dovednosti v dalších oborech (ekonomie, marketing, management, právo apod.).
 • Denní pracovní doba nepřekročí 8 hodin.
 • Smlouva mezi organizací a fakultou není vyžadována.
 • Student si praxi domlouvá sám, přičemž může vybírat i z nabídky firem na dokumentovém serveru fakulty (také ve složce Inzeráty zde u předmětu) a nabídky SPP https://www.fi.muni.cz/for-partners/partners.html.
 • Student je povinen se předem ujistit, že firemní garant splňuje stanovené požadavky, tj. vysokoškolské vzdělání v technickém oboru a minimálně tříletou praxi v oblasti, které se stáž týká. Praxe garanta se počítá po ukončení VŠ.
 • Student musí absolvovat celou stáž v jedné organizaci. Výjimky jsou možné pouze se souhlasem vyučujícího. Pokud hrozí střet zájmů, může vyučující navrhovanou stáž neschválit.
 • Ve studijních materiálech najdete soubor Informace pro garanty, kterou doporučujeme předat firmám.
 • OČEKÁVANÉ KROKY:
 • DŮLEŽITÉ: Nutnou podmínkou pro schválení registrace/zápisu předmětu (žádáte o udělení souhlasu v IS) je dodání podepsaného Návrhu stáže (Interim Proposal). Student odevzdá podepsaný Návrh před zápisem v elektronické podobě prostřednictvím Studijních materiálů předmětu, složka "Návrh stáže" nejpozději pět pracovních dní před zápisem předmětu.
 • Na začátku semestru (termín upřesněn vyučujícím) student odevzdá podepsaný Protokol o přijetí studenta na stáž. Protokol o přijetí se odevzdává s podpisy studenta a garanta za organizaci prostřednictvím Odevzdávárny.
 • V průběhu semestru student odevzdává elektronicky prostřednictví Odevzdávárny průběžnou zprávu a výkaz práce (termín bude upřesněn vyučujícím, viz prezentace v SM).
 • Deset dní před ukončením předmětu formou pohovoru vloží student do ISu Technickou zprávu a výkaz práce. Tři dny před ukončením vloží do ISu prezentaci a protokol o absolvování stáže. V průběhu zkouškového období vypíše přednášející termíny pohovorů, na základě kterých bude uděleno hodnocení.
 • V případě dotazů kontaktujte administrátorku Alenu Hooperovou.
Literatura
 • Humpolíček, Pavel - Uhrová, Alena. Desatero pro praxi - aneb jak využít povinnost.
Výukové metody
Internship within a business partner organization. Work on real-life projects with service orientation. Comparation of learned theory with practice. Feedback elaboration.
Metody hodnocení
A technical report on the project and a public presentation of results on a faculty seminar is required to obtain the colloquium.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/jaro2021/PA180