PB114 Datové modelování I

Fakulta informatiky
jaro 2013
Rozsah
2/2. 4 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.
Vyučující
RNDr. Zdenko Staníček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Rosecký (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Út 16:00–17:50 G126, Pá 14:00–15:50 G123
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PB114/01: Út 8:00–9:50 C525, J. Rosecký
PB114/02: St 18:00–19:50 G125, J. Rosecký
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět poskytuje základní znalosti pro obecné modelování souvislostí v business realitě - tzv. konceptuální modelování.
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
popsat vybranou oblast správně vytvořeným a zapsaným konceptuálním datovým modelem;
rozpoznat správně vytvořený datový model;
porozumět základům logickéunderstand analýzy výrazů přirozeného jazyka;
porozumět principům konstrukcí a jednoduché teorie typů v transparentní intenzionální logice.
Osnova
 • Datový model organizace / podniku jako součást zadání projektu budování IS
 • Modelování s použitím varianty Chenova ERA modelu
 • Logické základy DM -- transparentní intenzionální logika (TIL), epistémická báze, funkcionální přístup, sorty, sortalizace, konstrukce
 • Entitní sorty, jejich určení a definice, souvislosti a vztahy a jejich modelování, vyjádření sémantiky, hierarchie generalizací / specializací, problém identity a identifikace
 • Definovatelnost a rozložitelnost atributů, definice informační schopnosti DB schématu
 • Transformace zachovávající informační schopnost, binarizační věta
Literatura
 • Duží, Marie. Konceptuální modelování (Datový model HIT). Skripta. Slezská universita, Opava, duben 2000
 • MATERNA, Pavel, Karel PALA a Jiří ZLATUŠKA. Logická analýza přirozeného jazyka. 1. vyd. Praha: Academia, 1989. 143 s. ISBN 80-200-0027-5. info
Výukové metody
přednášky, cvičení, skupinové projekty
Metody hodnocení
Ke zkoušce je vyžadována domácí práce -- návrh datového modelu části organizace nebo rozbor předloženého problému. Zkouška je písemná a má dvě části -- test a tvorba datového modelu vybraného dílčího problému.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/jaro2013/PB114