PV005 Služby počítačových sítí

Fakulta informatiky
podzim 2023
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Mgr. Jaroslav Bayer (přednášející)
doc. Ing. Michal Brandejs, CSc. (přednášející)
RNDr. Jan Kasprzak, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Roman Lacko (přednášející)
Ing. Peter Michálek (přednášející)
RNDr. Tomáš Obšívač (přednášející)
Mgr. Tomáš Szaniszlo (přednášející)
Garance
doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.
Katedra počítačových systémů a komunikací – Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací – Fakulta informatiky
Rozvrh
St 14:00–15:50 D1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 77 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs poskytuje úvod do problematiky počítačových sítí jak po stránce technické, tak i po stránce protokolové. Studenti se také obeznámí se základními poskytovanými službami.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen se orientovat v technologiích dostupných studentům na Fakultě informatiky, bude chápat základní principy počítačových sítí a základních síťových služeb.
Osnova
  • Sítě TCP/IP: architektura, adresace, směrování, BIND.
  • Síťové služby v rámci TCP/IP: telnet/rlogin, ftp/rcp.
  • Elektronická pošta: RFC 822, MIME, architektura uvnitř systému.
  • WWW: URL, httpd, klienti.
  • WWW server. http protokol.
  • Bezpečná komunikace: ssh, SSL, https apod.
  • Úvod do HTML.
  • Média lokálních počítačových sítí.
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/FI:PV005!
Výukové metody
Výuka předmětu sestává z nepovinných seminářů vedených formou přednášek.
Metody hodnocení
Každý seminář je zakončen povinným elektronicky skládaným testem, který musí student absolvovat v IS MU během tří týdnů. Úspěšné složení testů je podmínkou pro absolvování předmětu. Organizační pokyny jsou popsány ve Studijních materiálech předmětu.
Informace učitele
Veškeré informace v diskusním fóru předmětu v ISu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2023/PV005