PV027 Optimalizace

Fakulta informatiky
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Radka Svobodová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.
Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Rozvrh
Pá 12:00–13:50 A318
Předpoklady
Předpokládají se znalosti na úrovni MB001 Matematická analýza II a MB003 Lineární algebra.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 45/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory/plány
předmět má 49 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jde o základní kurs výpočetních metod matematické optimalizace a jejich praktického použití.
Absolvent získá orientaci v metodách matematické optimalizace.
Výstupy z učení
Absolvent bude schopen zvolit vhodnou optimalizační metodu pro řešení konkrétního problému.
Absolvent bude schopen vysvětlit principy optimalizačních metod.
Osnova
  • Optimalizace bez omezení: Nelder--Meadova metoda, metoda největšího spádu, newtonovské metody, sdružený gradient, metody s omezeným krokem, úloha nejmenších čtverců.
  • Lineární programování, revidovaná simplexová metoda, metody vnitřního bodu. Aplikace lineárního programování. Celočíselné programování, metoda větví a mezí. Dynamické programování.
  • Nelineární optimalizace s omezeními: penalizace, kvadratické programování, metoda sekvenčního kvadratického programování.
  • Globální optimalizace: simulované žíhání, genetické algoritmy, metoda difuzní rovnice.
Literatura
  • FLETCHER, R. Practical methods of optimization. 1st ed. Chichester: John Wiley & Sons, 1987. xiv, 436. ISBN 0471915475. info
Výukové metody
Přednášky a cvičení zaměřená na řešení příkladů.
Metody hodnocení
Zápočet za domácí úkoly, závěrečná písemná zkouška
Informace učitele
http://ncbr.chemi.muni.cz/~svobodova/vyuka/optimalizace
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2006, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2022/PV027