PV165 Procesní řízení

Fakulta informatiky
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ján Hrivňák (cvičící)
RNDr. Josef Spurný, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dalibor Toth (cvičící)
Garance
RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Předpoklady
Znalosti základů softwarového inženýrství.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 90 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/90, pouze zareg.: 0/90, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/90
Mateřské obory/plány
předmět má 81 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
porozumět principům procesního řízení a workflow;
naučit se plánovat, provádět a monitorovat firemní procesy;
naučit se stanovit, řídit a optimalizovat čas, cenu a kvalitu procesů.
Výstupy z učení
Student porozumí základním pojmům a principům řízení podnikových procesů. Na konci kurzu bude student schopen navrhnout jednoduchou procesní strukturu, kterou bude schopen dále rozvíjet a optimalizovat z pohledu času a ceny.
Osnova
 • Historie, procesní řízení, procesy.
 • Workflow, workflow systém, workflow referenční model.
 • Workflow Enactment Service (WES).
 • Workflow Application Programming Interface & Interchange (WAPI).
 • Process Definition Tools (PDT), Workflow Process Model.
 • Komunikace s uživateli a aplikacemi.
 • Komunikace s jinými workflow systémy.
 • Administrace a monitoring, stanovení výkonnosti procesů.
 • Simulace procesů.
 • Optimalizace procesů, CPI, BPR.
 • BPMN (Business Process Modelling Notation).
 • BPEL (Business Process Execution Language).
 • Využití UML pro procesní modelování.
 • CASE nástroje pro tvorbu workflow modelů.
 • Vybrané workflow produkty.
 • Workflow standardy.
Literatura
 • FIALA, Josef a Jan MINISTR. Průvodce analýzou a modelováním procesů. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. 109 s. ISBN 8024805006. info
 • Workflow handbook 2004 : published in association with the workflow management coalition. Edited by Layna Fischer. Lighthouse Point: Future strategies, 2004. 381 s. ISBN 0970350961. info
 • RÁČEK, Jaroslav, Jan MINISTR a Josef FIALA. Monitoring workflow systémů veřejné správy. In Firma a konkurenční prostředí 2005. Brno: KONVOJ, 2005. s. 65-75. ISBN 80-7302-097-1. info
 • RÁČEK, Jaroslav. Workflow správních procesů v oblasti životního prostředí. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky, 2002. 152 s. info
Výukové metody
Přednášky, cvičení, skupinové projekty.
Metody hodnocení
Závěrečná písemná zkouška.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.