EN

FI:PV167 Projekt z objektového návrhu - Informace o předmětu

PV167 Projekt z objektového návrhu informačních systémů

Fakulta informatiky
jaro 2019
Rozsah
0/2. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D. (cvičící)
Bruno Rossi, PhD (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PV167/01: Út 19. 2. až Út 14. 5. Út 10:00–11:50 A215, B. Bühnová
PV167/02: Út 19. 2. až Út 14. 5. Út 12:00–13:50 A215, B. Bühnová
PV167/03: Čt 21. 2. až Čt 16. 5. Čt 14:00–15:50 B117, R. Ošlejšek
PV167/04: Čt 21. 2. až Čt 16. 5. Čt 16:00–17:50 B117, R. Ošlejšek
PV167/05: Po 18:00–19:50 B117, B. Rossi
Předpoklady
PA103 Objektové metody návrhu IS || NOW ( PA103 Objektové metody návrhu IS )
Praktický seminář sloužící především jako doplněk teoretického předmětu PA103 Object-oriented Methods for Design of Information Systems. Předpokládají se znalosti objektových principů, základy softwarového inženýrství, znalost UML modelů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 70 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 21/70, pouze zareg.: 0/70, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/70
Mateřské obory
předmět má 37 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Práce v pokročilém CASE systému;
Porozumění smyslu a užitečnosti softwarových vzorů;
Hlubší pochopení vlastností vybraných vzorů;
Aplikace analytických a návrhových vzorů na konkrétní komplexní systém;
Dekompozice systému na základě jeho softwarové architektury;
Úvod do měření a optimalizace kvality softwaru;
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- dekomponovat systém s využitím principů softwarových architektur a taktik;
- popsat softwarovou dekompozici pomocí UML modelů;
- popsat vlastnosti vybraných analytických a návrhových vzorů;
- aplikovat návrhové vzory během dekompozice objektově-orientovaných a komponentových systémů;
- diskutovat vlastnosti vzorů;
- posoudit dopad aplikace vzorů na kvalitu softwaru;
Osnova
 • Seznámení s CASE systémem Visual Paradigm, zadání projektu.
 • Analýza požadavků řízená případy užití.
 • Analytické modely pomocí analytických vzorů.
 • Aplikace vybraných analytické vzorů.
 • Návrhové modely pomocí návrhových vzorů.
 • Aplikace vybraných návrhových vzorů.
 • Prezentace a diskuze vytvořených řešení (obhajoba projektu).
 • Architektonické modely a dekompozice na úrovni komponent.
 • Problematika kvality softwaru, kvalitativní atributy. Analýza vybraných kvalitativních atributů (spolehlivost, výkonnost) komponentových modelů.
Literatura
 • ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2.0 and the unified process : practical object-oriented analysis and design. 2nd ed. Boston: Addison-Wesley, 2005. xxiii, 592. ISBN 9780321321275. info
 • FOWLER, Martin. Analysis patterns reusable object models. Menlo Park: Addison-Wesley, 1997. xxi, 357 s. ISBN 0-201-89542-0. info
 • Design patterns :elements of reusable object-oriented software. Edited by Erich Gamma. Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1995. xv, 395 p. ISBN 0-201-63361-2. info
 • YOURDON, Edward a Carl ARGILA. Case studies in object-oriented analysis and design. Upper Saddle River: Yourdon Press, 1996. xix, 346 s. ISBN 0-13-305137-4. info
 • LARMAN, Craig. Applying UML and patterns :an introduction to object-oriented analysis and design. Upper Saddle River: Prentice Hall PTR, 1998. xix, 507 s. ISBN 0-13-748880-7. info
Výukové metody
Teoretická příprava, samostudium, řešení praktických projektů ve skupině, diskuse.
Metody hodnocení
Pravidelná docházka, aktivní práce na skupinovém projektu (modelování konkrétního IS v UML) završená odevzdáním požadované sady UML diagramů a dokumentace podle zadání.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/~oslejsek/PV167
The course can be studied in English. In that case, the student enrols into one of the English-speaking seminar groups (taught by dr. Bruno Rossi).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/jaro2019/PV167