PV173 Seminář zpracování přirozeného jazyka

Fakulta informatiky
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Rychlý, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Zuzana Nevěřilová, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D. (pomocník)
RNDr. Adam Rambousek, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.
Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Rozvrh
St 10:00–11:50 B203
Předpoklady
Předpokladem pro zápis do předmětu je aktivní práce v Laboratoři zpracování přirozeného jazyka a schválení přihlášky vyučujícím (P. Rychlý, A. Horák). Seminář je veden v angličtině. Prezentace mohou být v angličtině, češtině nebo slovenštině.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 84 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Účelem semináře je prezentovat průběžné výsledky výzkumu v Laboratoři zpracování přirozeného jazyka (http://nlp.fi.muni.cz/), zejména práce doktorandů a studentů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování semináře:
- mít přehled o posledních pracích v oblasti počítačového zpracování jazyka (NLP);
- být schopen diskutovat problémy z oblasti NLP a jejich řešení;
- rozumět vyhodnocení NLP problémů na používaných datových sadách;
- navrhnout a prezentovat vlastní řešení vybraného problému počítačového zpracování jazyka.
Osnova
  • Seminární výuka je založená převážně na prezentacích připravených studenty. Prezentace a diskuze probíhají obvykle v češtině nebo, podle volby mluvčího, v angličtině. Studenti mají velký prostor ovlivnit obsah semináře v diskuzi po prezentacích.
Literatura
  • The Oxford handbook of computational linguistics. Edited by Ruslan Mitkov. Oxford: Oxford University Press, 2003. xx, 784. ISBN 0198238827. info
  • MANNING, Christopher D. a Hinrich SCHÜTZE. Foundations of statistical natural language processing. Cambridge: MIT Press, 1999. xxxvii, 68. ISBN 0-262-13360-1. info
Výukové metody
Prezentace studentů, diskuze.
Metody hodnocení
U studentů se předpokládá pravidelná účast, očekává se referování vlastních výsledků. Studenti získávají kredity na základě prezentovaných výsledků.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://nlp.fi.muni.cz/en/NLPSeminar
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.