EN

FI:PV183 Technologie počítačových sítí - Informace o předmětu

PV183 Technologie počítačových sítí

Fakulta informatiky
jaro 2019
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Út 19. 2. až Út 14. 5. Út 10:00–11:50 D1
Předpoklady
! PB157 Technologie počítačových sítí
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 43 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Technologie počítačových sítí má za úkol poskytnout studentům informace týkající se technologií a služeb používaných v moderních počítačových sítích. V tomto předmětu studenti získají informace zejména o jednotlivých síťových architekturách, principech správy lokální počítačové sítě, protokolové sadě TCP/IP, směrování informací a o počítačové síti Internet.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu student bude znát:
vlastnosti přenosových médií a přístupových metod;
vlastnosti různých síťových architektur;
možnosti budování lokálních počítačových sítí;
principy bezdrátových komunikačních technologií;
referenční model OSI;
principy činnosti protokolů IPv4, ARP, TCP, UDP a IPv6.
Osnova
 • Počítačové sítě. Základní pojmy, rozdělení.
 • Topologie počítačových sítí a jejich vlastnosti.
 • Přenosová média (tenký a silný koaxiální kabel, kroucená dvojlinka, optický kabel).
 • Přístupové metody (deterministické a pravděpodobnostní).
 • Síťové architektury (Token-Ring, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10G Ethernet, FDDI, ATM,  ...) a principy jejich činnosti.
 • Bezdrátové komunikační technologie.
 • Hierarchie digitálních signálů. SONET/SDH. Sítě ISDN. Technologie DSL.
 • Virtuální sítě (VLAN).
 • Model OSI.
 • Protokoly IPv4, ARP, TCP a UDP. Směrování v TCP/IP sítích. Protokol IPv6.
 • Počítačová síť Internet.
Literatura
 • STALLINGS, William. Local and metropolitan area networks. 6th ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2000. xvi, 478 s. ISBN 0-13-012939-0. info
 • PUŽMANOVÁ, Rita. Moderní komunikační sítě od A do Z : [technologie pro datovou, hlasovou i multimediální komunikaci]. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006. 430 s. ISBN 8025112780. info
 • THOMAS, Robert M. Lokální počítačové sítě. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 1996. 277 s. ISBN 80-85896-45-1. info
Výukové metody
Teoretické přednášky s příklady - 2 hodiny týdně (účast je nepovinná).
Metody hodnocení
Písemná zkouška (16 bodů). K úspěšnému složení zkoušky (zápočtu) je zapotřebí získat alespoň 8 bodů (6 bodů).
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/usr/pelikan/Vyuka/Vyuk2.html
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/jaro2019/PV183