PV183 Technologie počítačových sítí

Fakulta informatiky
jaro 2021
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Po 10:00–11:50 Virtuální místnost
Předpoklady
! PB157 Technologie počítačových sítí
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 80 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Technologie počítačových sítí má za úkol poskytnout studentům informace týkající se technologií a služeb používaných v moderních počítačových sítích. V tomto předmětu studenti získají informace zejména o jednotlivých síťových architekturách, principech správy lokální počítačové sítě, protokolové sadě TCP/IP, směrování informací a o počítačové síti Internet.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu student bude znát:
vlastnosti přenosových médií a přístupových metod;
vlastnosti různých síťových architektur;
možnosti budování lokálních počítačových sítí;
principy bezdrátových komunikačních technologií;
referenční model OSI;
principy činnosti protokolů IPv4, ARP, TCP, UDP a IPv6.
Osnova
 • Počítačové sítě. Základní pojmy, rozdělení.
 • Topologie počítačových sítí a jejich vlastnosti.
 • Přenosová média (tenký a silný koaxiální kabel, kroucená dvojlinka, optický kabel).
 • Přístupové metody (deterministické a pravděpodobnostní).
 • Síťové architektury (Token-Ring, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10G Ethernet, FDDI, ATM,  ...) a principy jejich činnosti.
 • Bezdrátové komunikační technologie.
 • Hierarchie digitálních signálů. SONET/SDH. Sítě ISDN. Technologie DSL.
 • Virtuální sítě (VLAN).
 • Model OSI.
 • Protokoly IPv4, ARP, TCP a UDP. Směrování v TCP/IP sítích. Protokol IPv6.
 • Počítačová síť Internet.
Literatura
 • STALLINGS, William. Local and metropolitan area networks. 6th ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2000. xvi, 478 s. ISBN 0-13-012939-0. info
 • PUŽMANOVÁ, Rita. Moderní komunikační sítě od A do Z : [technologie pro datovou, hlasovou i multimediální komunikaci]. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006. 430 s. ISBN 8025112780. info
 • THOMAS, Robert M. Lokální počítačové sítě. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 1996. 277 s. ISBN 80-85896-45-1. info
Výukové metody
Teoretické přednášky s příklady - 2 hodiny týdně (účast je nepovinná).
Metody hodnocení
Písemná zkouška (16 bodů). K úspěšnému složení zkoušky (zápočtu) je zapotřebí získat alespoň 8 bodů (6 bodů).
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/usr/pelikan/Vyuka/Vyuk2.html
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/jaro2021/PV183