PV191 Embedded systems seminar

Fakulta informatiky
jaro 2024
Rozsah
0/3. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. (cvičící)
Ing. Jan Král, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací – Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací – Fakulta informatiky
Rozvrh
Čt 12:00–13:50 A415
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PV191/NXP: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Z. Matěj
PV191/Silicon_chip: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Král, Z. Matěj
PV191/HW_developing: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Z. Matěj
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 70 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The course is suitable for students who are processing final theses. One is aimed at practical solutions to the particular problems of digital systems development. The aim is to gain practical experience and skills in the implementation and management of research and development activities related to the analysis, design, and implementation of specialized circuits, digital systems.
Výstupy z učení
At the end of the course, students will be able to:
independent work in the design and implementation of the digital system
Osnova
 • IrDA port design, market analysis
 • Data transmission using IrDA
 • Current RF technology data transmission, market analysis
 • Design of security device using RF data communication
 • Freescale digital barometer data processing with barometric pressure display
 • Touch graphical display control application
 • Position and altitude display using GPS module
 • MEMSIC accelerometer data filtration - inclinometer
 • Hitachi Compass module control, azimuth measurement
 • Humidity and temperature module data processing – display application
 • Distance measurement using ultrasonic rangefinder module with object counter using reflexive IR module
Literatura
 • Qiug Li with Caroline Yao: Real Tme Concepts for Embeded Systems. CMP Books
 • 3. HDL - Chip Design, Douglas J. Smith, ISBN 0-9651934-3-8
Výukové metody
Individual or group project.
Metody hodnocení
The final examination rests on a defense of the design and implementation of the particular project.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
The course is focused on acquiring practical skills in the implementation of digital system components. Teaching will take place on technical and software equipment in the EmLab - A415.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/jaro2024/PV191