PV239 Vývoj aplikací pro mobilní platformy

Fakulta informatiky
jaro 2018
Rozsah
2/1/1. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Jaroslav Škrabálek (přednášející)
doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Dubrovský (cvičící)
RNDr. David Gešvindr (cvičící)
Bc. Marek Sedlák (cvičící)
Bc. Radim Vaculík (cvičící)
Mgr. Vanda Cabanová (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Předpoklady
( PB161 Programování v jazyce C++ || PB162 Programování Java ) && SOUHLAS
Pokročilá znalost programování, jejíž krátký popis je nutnou součástí Žádosti o souhlas se zápisem předmětu. Do žádosti o souhlas se zápisem prosím uveďte i platformu, o kterou máte zájem a svou motivaci pro zápis kurzu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 54/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Cíle předmětu
Kurz se zaměřuje na koncepty vývoje pro mobilní platformy, které představují v současné době moderní a rozšířený trend vývoje softwaru. V rámci kurzu budou představeny zejména koncepty a specifika mobilních platforem jako takových. Dále bude představena architektura a principy vývoje na platformě Apple iOS (iPhone/iPad), Microsoft Windows 10 Mobile a Google Android, které představují nejrozšířenější mobilní platformy. V rámci kurzu se vypracuje také týmový projekt, kde si studenti vyzkouší návrh a vývoj mobilní aplikace na zvolené platformě v praxi.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu student bude:
- znát základní kroky, nástroje a techniky doprovázející proces vývoje mobilních aplikací
- znát specifika tří majoritních mobilních platforem - iOS, Windows 10 a Android
- ovládat prostředí XCode (pro iOS aplikace), Visual Studio (pro MS Win 10 Mobile) a Android Studio (pro Google Android) ve všech jeho důležitých aspektech.
Osnova
 • Úvod do vývoje a specifik mobilních platforem
 • Koncepty programování, architektura a SDK na platformě iOS
 • Koncepty programování, architektura a SDK ve Windows 10 Mobile
 • Koncepty programování, architektura a SDK na platformě Android
 • Základy uživatelského rozhraní pro mobilní zařízení
 • Bezpečnost mobilních platforem
 • Beyond Mobile
 • Projekt
Literatura
  povinná literatura
 • developer.android.com
  neurčeno
 • The Swift Programming Language (Swift 2.1), available at: https://itunes.apple.com/us/book/swift-programming-language/id881256329.
 • Pro Android 2, Apress, 2010, ISBN-10: 1430226595
 • Professional Android 2 Application Development , Wrox, 2010, ISBN-10: 0470565527
 • Head First Android Development, Dawn Griffins
 • Android Recipes: A Problem-Solution Approach for Android 5.0, Dave Smith
 • http://www.raywenderlich.com
 • iPhone Programming: The Big Nerd Ranch Guide, Addison-Wesley Professional, 2010, ISBN-10: 0321706242
Výukové metody
seminární forma, povinná docházka, týmový projekt
Metody hodnocení
Kurz je založen na aktivní participaci studentů. Studenti vypracují v samostatných týmech o cca 3 lidech závěrečný projekt, připraví jeho prezentaci (v rozsahu cca 3 minut) a jednoduché online materiály pro všechny účastniky kurzu. Hodnocení kurzu vezme v potaz účast studentů během výuky a online participaci, vypracované materiály, kvalitu prezentace a zahrnuje také prvek studentova sebehodnocení.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/jaro2018/PV239

Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 11. 2017 06:52, 47. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému